Ballads and Legends: Media Transformations of Canonical Narratives in Polish and Czech Culture
PDF

Keywords

canonical narratives
popular culture
intermediality
transmediation
media modality

How to Cite

Jedličková, A., & Kos, M. (2023). Ballads and Legends: Media Transformations of Canonical Narratives in Polish and Czech Culture. Poznańskie Studia Slawistyczne, (23), 167–192. https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.8

Abstract

The paper presents a comparative interpretation of recent Czech and Polish transmediations of canonical literary texts and architexts: ballads by K. J. Erben and Polish legends and folk tales, which are generally regarded as representations of both timeless and historical national values. The theoretical framework is built upon the theory of intermediality introduced by W. Wolf and I. O. Rajewsky, the concept of media modalities developed by L. Elleström, and current multimodal research represented by J. Bruhn and others. The transmediations (a film, a crowdfunded comic book, a series of short films employed as online advertisements) are not only subject to analysis of media-specific strategies involved in the artistic transformations; the authors´ motivations, the economic conditions under which the examined media products were made, and the modes of their distribution and participation in cultural communication are taken into account as well. The results of the analysis illuminate the strong influence of the multimedia environment, of the generic frames of individual media and the strategies that authors of the transmediations use to attain success with audiences

https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.8
PDF

References

Bagiński, T., dir. (2015a). Legendy Polskie. Film SMOK. Allegro [video]. Youtube. https://tinyurl.com/2apjcydx (28.10.2022).

Bagiński, T., dir. (2015b). Legendy Polskie. Film TWARDOWSKY. Allegro [video]. Youtube. https://tinyurl.com/u7bmf5c7 (28.10.2022).

Bagiński, T., dir. (2016). Legendy Polskie. Film JAGA. Allegro [video]. Youtube. https://tinyurl.com/bx8ujfjd (28.10.2022).

Baranowska, E. (2018). Storytelling wreklamach Twardowsky i Twardowsky 2.0 [Bachelor’s thesis, University of Warsaw]. “CEON Repozytorium.” https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16754 (27.10.2022).

Brabec, F. A., dir. (2000). Kytice [film]. J&J Jakubisko Film.

Bruhn, J., Schirmmacher, B. (Eds.) (2021). Intermedial Studies. An Introduction to Meaning Across Media. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324 /9781003174288 DOI: https://doi.org/10.4324/9781003174288

Český Grimm: úvodní stránka (2016). https://www.ceskygrimm.cz/ (27.10.2022). Český Grimm: Svět českého Grimma (2016). https://www.ceskygrimm.cz/svet-ceskeho-grimma (27.10.2022).

Elleström, L. (2010). The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations. In: Media Borders, Multimodality and Intermediality. Ed. L. Elleström. New York: Springer, pp. 11–48. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230275201_2 DOI: https://doi.org/10.1057/9780230275201_2

Elleström, L. (2021). The Modalities of Media II: An Expanded Model for Understanding Intermedial Relations. In: Beyond Media Borders. Vol.1. Intermedial Relations among Multimodal Media. Ed. L. Elleström. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, pp. 3–91. DOI: https://doi.org/10.1007/9783-030-49679-1_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49679-1_1

Erben, K. J. (2014). Kytice: Česko-anglické vydání. Czech and English Edition. Trans. S.H. Reynolds. London: Jantar Publishing Ltd.

Erben, K.J. (2016). Komiksová Kytice. (Eds.) Delarock, J. Jakubisko, K. Štursová, T. Motal, M. Turini,V. Strejček, J. Gruml, M.Rubec, P. Holman, D. Miklušák, Longyi, V.Velický, K. Cettl, K. Bažantová. Praha: Transmedialist. Český Grimm.

Genette, G. (1992). The Architext: An Introduction. Berkeley: University of California Press.

Jakubisko, J. & Štursová, K. (2016). Úvod. In: Komiksová Kytice. Praha: Transmedialist. Český Grimm, pp. 6–7.

Jaký démon z Erbenovy Kytice se v tobě skrývá? (2016). https://tinyurl.com/3u2h95sw (27.10.2022).

Jedličková, A. (2021). “There and Back Again”: From Media Culture to Literature, from Literature to Media Culture. “Letras & Letras,” v. 37, no. 1, pp. 31–55. https://doi.org/10.14393/LL63-v37n12021-03 (27.10.2022). DOI: https://doi.org/10.14393/LL63-v37n1-2021-03

Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. Komiksová Kytice od Českého Grimma (2016). Praha: Hithit. https://tinyurl.com/2p88vcvv (27.10.2022).

Kordík, T. (2017). Rozhovor: F. A. Brabec. “FDb.cz.” https://tinyurl.com/2p99sjhu (27.10.2022).

Kristeva, J. (1970). Le texte du roman: approche sémiologique d’une structure discursive transformationnelle. The Hague: Mouton Publishers.

Maiello, G. (2005). Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Matyášová, J. (2017). Co by na to řekl Erben? Komiksové nohy naší Dory a někdy děsivá Kytice. “Lidovky.cz.” Praha: MAFRA. https://tinyurl.com/5n8ry2jw (27.10.2022).

Rajewsky, I. (2002). Intermedialität. Stuttgart: UTB.

Rajewsky, I. (2019). Literaturbezogene Intermedialität. In: Intermedialität: Formen— Diskurse—Didaktik. Ed. Klaus Maiwald. Baltmannsweiler: Hohengehren, pp. 49–75.

Rak, R., Kosik, R., Wegner, R.M., Małecki, J., Cherezińska, E., Orbitowski, Ł. (2015). Legendy polskie. Warszawa: Allegro. https://tinyurl.com/5n7vef49 (27.10.2022).

Spáčilová, M. (2000). Kytice po sto letech v nové formě. “iDNES.cz.” Praha: MAFRA. https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/kytice-po-sto-letech-v-noveforme.A001204_170248_filmvideo_cfa (27.10.2022).

Stejskal, T. (2016). Hrej si! Tu máš Erbena! Kytice vychází jako komiks, horor tu střídá gangsterku. “Hospodářské noviny.” Praha: Economia. https://tinyurl.com/474y6ve3 (27.10.2022).

Šidák, P. (2018). Mokře chodí v suše: Vodník v české literatuře. Praha: Nakladatelství Academia.

Urban, M. (2018). Hastrman. Zelený román. Praha: Argo.

Wolf, W. (2002). Intermedialität: ein weites Feld und eine Herausforderung für die Literaturwissenschaft. In: Literaturwissenschaft: intermedial—interdisziplinär. Eds. H. Foltinek, Ch. Leitgeb. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, pp. 163–192.

Zíbrt, Č. (1913). Neznámá veršovaná básnička K. J. Erbena o noci svatojanské. “Český lid: Sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku.” Praha: F. Šimáček, roč. XXII, pp. 185–190.