The Secret Portrait of a Romantic? On the Recent Biographies of Karel Jaromír Erben
PDF

Keywords

literary biography
poetry and myth
folkloric tradition
Romantic worldview
literary fiction
factography in literature

How to Cite

Gawarecka, A. (2023). The Secret Portrait of a Romantic? On the Recent Biographies of Karel Jaromír Erben. Poznańskie Studia Slawistyczne, (25), 129–148. https://doi.org/10.14746/pss.2023.25.6

Abstract

In 1853, Karel Jaromír Erben published a collection of ballads Kytice, which was immediately seen as a model of national literature. The contact of this model with Romanticism is only selective, because it does not consider all the metaphysical dilemmas resulting from the appreciation of the individualistic attitude to the world. It might seem that Kytice should share the fate of other 19th century texts of culture which are currently attributed the position of a respectable, old fashioned literary monument. Meanwhile, in recent years, two novels have been published directly drawing inspiration and thematic material from the life of the poet, namely: Vřeteno osudu. Tajná zpověď by Karel Jaromír Erben by Otomar Dvořák (2015) and Stará škola by Petr K. Procházka (2022). Both literary biographies expose the close, though hidden, connections between Erben’s poetics and worldview with the Romantic aesthetic and ideological context.

https://doi.org/10.14746/pss.2023.25.6
PDF

References

Čolakova, Ž. (2015). Erbenovy balady jako odraz hylozoistické podstaty romantického mytopoetismu. “Slovo a smysl”, no. 23, pp. 141–152.

Dolanský, J. (1970). Karel Jaromír Erben. Praha: Melantrich. Doležel, L. (2008). Fikce a historie v období postmoderny. Praha: Academia.

Doorman, M. (2008). Romantický řád. Trans. J. Pellarová. Praha: Prostor.

Dvořák, O. (2015). Vřeteno osudu. Tajná zpověď Karla Jaromíra Erbena. Praha: Nakladatelství ČAS.

Exner, M. (2010). Mácha mezi sentimentalismem a biedermeierem. In: Mácha redivivus (1810–2010). Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy. Ed. A. Haman, R.Kopáč. Praha: Academia, pp. 368–411.

Franaszek, A. (2018). Herbert. Biografia. T. 2. Pan Cogito. Kraków: Znak.

Frye, N. (1969). Mit: fikcja i przemieszczenie. Trans. E. Muskat-Tabakowska. „Pamiętnik Literacki,” no. 2, pp. 283–302.

Hárak, I. (2010). (Ican’t get no) satisfaction. In: Mácha redivivus (1810–2010). Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy. Ed. A. Haman, R.Kopáč. Praha: Academia, pp. 353–359.

Hrbata, Z., Procházka, M. (2005). Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Jakobson, R. (1935) Poznámky k dílu Erbenovu. I. O mythu. “Slovo a slovesnost,” no. 3, pp. 152–164.

Janion, M. (1975). Druga i trzecia generacja romantyków: biografia i geografia. In: Biografia – geografia – kultura literacka. Ed. J. Ziomek, J. Sławiński. Wrocław: Ossolineum, pp. 61–88.

Jasińska, M. (1971). Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Warszawa: PWN.

Jauss, H.R. (1972). Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze: (fragmenty). “Pamiętnik Literacki,” no. 4, pp. 271–307.

Jirát, V. (1978). Portréty a studie. Praha: Odeon. Kulas, P. (2013). Pomiędzy autobiografią a biografią. Biografia literacka jako źródło badań socjologicznych. “Przegląd Socjologii Jakościowej,” no. 4, pp. 64–81. DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.9.4.05

Macura, V. (1995). Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H.

Marzec, L. (2017). Zagadnienia biografii literackiej Marii Jasińskiej. “Forum Poetyki,” no. 1, pp. 86–97. DOI: https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26764

Procházka, P. K. (2022). Stará škola. Praha: Slovart.

Šmahelová, H. (2011). V síti dějin literatury národního obrození. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Trávníček, J. (2011). Nezničitelná. In: Literární biografie jako křižovatka žánrů. Eds. S. Hardy, M. Horáková, M. M. Kaylor, K. Prajznerová. Brno: Host, pp. 9–17.

Tureček, D. (2012). Synopticko-pulzační model českého literárního romantična. In: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Ed. D. Tureček. Brno: Host, pp. 92–142.

Vondráček R. (2010). Biedermeier jako hodnotový a ideový proud. In: Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814–1848. Ed. R.Vondráček. Praha: U(p)m Gallery, pp. 54–69.

Weinmann, R. (1969). Literaturoznawstwo a mitologia: wstępne problemy krytyki metodologicznej. Trans. K. Gaida. “Pamiętnik Literacki,” no. 2, pp. 303–336.

Zíbrt, Č. (1913). Neznámá veršovaná básnička K.J. Erbena o noci svatojanské. “Český lid,” no. 4, pp. 185–190.