Colour, Brightness, Contrast. Illustrations of Erben’s Kytice as Interpretations; sample of a comprehensive tex
PDF (Čeština)

Keywords

ballad
book illustration
cultural tradition
transmediation
intermedial approach

How to Cite

Jedličková, A. (2023). Colour, Brightness, Contrast. Illustrations of Erben’s Kytice as Interpretations; sample of a comprehensive tex. Poznańskie Studia Slawistyczne, (25), 209–231. https://doi.org/10.14746/pss.2023.25.10

Abstract

The paper is a sample of the author´s current intermedial research into the illustrations of Karel Jaromír Erben’s volume of ballads Kytice (1853). Visual transmediations of a literary pretext may be understood as interpretations sui generis: while illustrations reveal the individual attitude of the visual artist, the illustrated book bears traces of the conditions in which it was published. In case of a classical work such as Kytice, numerous illustrated editions inevitably reflect also the concept of cultural tradition in the period concerned. Relevant social, creative and spiritual problems and needs of the time may be projected onto the illustrations resulting in a meaning-making process related to and parallel to the textual one. The focus of this enquiry is expressed by the optical categories of colour, brightness, and contrast as related to the visual representations and traits of the pretext. Featured illustrators: Zdeněk Sklenář, Alén Diviš, Helena Konstantinová.

https://doi.org/10.14746/pss.2023.25.10
PDF (Čeština)

References

Erben, K.J.

(1924). Kytice. Ilustrace: V. Souček. Praha: Zemědělské knihkupectví A. Neubert.

(1927). Kytice z pověstí národních od Karla Jaromíra Erbena. Ilustrace: J. Zrzavý. Praha: Dr. Otakar Štorch-Marien.

(1928). Kytice z pověstí národních. Ilustrace: František Vrobel. Praha: Vojtěch Šeba.

(1939). Kytice z pověstí národních od Karla Jaromíra Erbena. Frontispis: C. Bouda. Praha: Vladimír Pour.

(1940a). Kytice z pověstí národních. Ilustrace: V.Karel. Praha: Vilém Šmidt.

(1940b). Kytice. Ilustrace: A. Procházka. Brno: Jan Pojer.

(1942a). Kytice z pověstí národních. Ilustrace: Z. Sklenář. Třebechovice pod Orebem: Antonín Dědourek.

(1942b). Kytice z pověstí národních. Ilustrace: K. Štěch. Praha: Vilém Šmidt.

(1944). Kytice. Ilustrace: J. Jareš. Praha: Rebcovo nakladatelství.

(1945). Kytice z pověstí národních. Ilustrace: J. Hlaváček. Železný Brod: Jaroslav Jiránek.

(1953). Kytice z pověstí národních Karla Jaromíra Erbena. Ilustrace: V. Sivko. Praha: SNKLHU.

(2001). Kytice z pověstí národních. Ilustrace: J. Pileček. Praha: Bonaventura. (2002). Kytice z pověstí národních. Ilustrace: P.Růt. Praha: Dokořán.

(2013). Kytice. In: K. J. Erben: Kytice. České pohádky. Ed.: M. Otruba, T. Stejskal. Brno: Host.

(2009). Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena. Ilustrace: B.Krs. Plzeň: Galerie města Plzně.

(2011). Kytice. Ilustrace: M. Huptych. Praha: Práh, s.r.o.

Erben, K.J.

(1920). Svatební košile. Ilustrace: V. Hofman. Praha: Zátiší, Knihy srdce i ducha; B.M.Klika.

(1942c) České balady, romance a legendy. Ed. J. Hloušek. Ilustrace: P. Laichter. Třebechovice pod Orebem: Antonín Dědourek.

(1952). Svatební košile. Ilustrace: A. Diviš. Praha: Vyšehrad.

(1958). Poklad. Výbor; eds. R. Lužík, J.Křesálková, J.Kolář. Ilustrace: L. Jiřincová. Praha: Naše vojsko.

(1959). Kytice z pověstí národních. Výbor, ed.V.Kamelský. Ilustrace E.Kotrba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

(1986). Znění zlatého zvonu. Ed. K. Dvořák. Ilustrace: H.Konstantinová. Praha: Československý spisovatel.

Brand, J. (1974). Bohumil Krs. Plzeň: Západočeské nakladatelství.

Čermák, K. (2003). Soupis knižních vydání Kytice; Kytice a její nakladatelé; Kytice a její ilustrátoři. In: Kytice v nás. Sborník ke 150. výročí prvního vydání básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena. Ed. E. Bílková. Jičín: Městská knihovna Jičín, s. 16–43, 44–47, 48–61.

Dabert, D. (2011). Filmové adaptace romantických děl (Z polských a českých inscenačních zkušeností) In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, sv. 2. Eds. K. Piorecká, I. Navrátil. Semily: Státní okresní archiv, s. 195–210.

Jindráček, V. (2019/2020). K žánrovému systému prostředků Erbenovy Kytice. „Český jazyk a literatura”, 70, 2019/2020, č. 1, s. 7–13.

Jirát, V. (1967/1944). Erben čili majestát zákona. In: V. Jirat. Duch a tvar. Ed. K.Krejčí. Praha: Československý spisovatel, s. 129–148.

Karkanová, H. (2002). Antonín Procházka v ilustraci a grafice. In: Antonín Procházka 1882–1945. Eds. J. Hlušička a další. Brno–Praha: Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně, Obecní dům, Praha, s. 143–157.

Konstantinová, H. (2011). Jak ochočit kouř. Rozmlouvala Irena Jirků. „Sanquis“, č. 91, s. 14, https://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art3689 (22.07.2023).

Kynčlová, T. (2010). Feministické vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech z Erbenovy Kytice. In: Česká literatura v perspektivách genderu: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?). Ed. J. Matonoha. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, s. 91–103.

Lenderová, M. (2011). Tělo, tělesnost a barvy v Erbenově Kytici. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, sv. 2. Eds. K. Piorecká, I. Navrátil. Semily: Státní okresní archiv, s. 67–76.

Mocná, D. (2017). Možnosti literárněhistorické interpretace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Mukařovský, J. (1971/1936). Protichůdci. Několik poznámek o vztahu Erbenova k básnickému dílu Máchovu. In: Cestami poetiky a estetiky. Eds. K. Chvatík, B. Svozil. Praha: Československý spisovatel, s. 203–220.

Penčeva, A. (2011). Erben – problematický baladik a problematický romantik. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, sv. 2. Eds. K. Piorecká, I. Navrátil. Semily: Státní okresní archiv, s. 25–33.

Skálová, V. (2005). Ilustrace k baladám Karla Jaromíra Erbena. In: V. Skálová a T. Pospiszyl: Alén Diviš 1900–1956. Praha: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, s. 172–194.

Šmahelová, H. (2011). Karel Jaromír Erben: Mezi anachronií a mýtem. In: H. Šmahelova.V síti dějin literatury národního obrození. Praha: Karolinum, s. 327–337.

Šmejkal, F. (1984). Zdeněk Sklenář. Praha: Odeon.

Tureček, D., a kol. (2012). České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host.

Vodička, F. (1990/1970). K vývojovému postavení Erbenova díla v české literatuře: Sémantická intence Erbenovy poezie a její dvojí původ. „Česká literatura”, roč. 38, č. 5, s. 385–404.

Vyhlídal, M. (2014) Ilustrovaná vydání Erbenovy Kytice v letech 1890–2012. Diplomová práce (Mgr.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z https://theses.cz/id/a56fa2/vyhlidal_diplomka.pdf (29.6.2023).