Expressive Illocutionary Acts in a Political Talk Show
PDF (Język Polski)

Keywords

pragmatics
illocutions
talk show
illocutionary indicators
metapragmatics
irony
expressivity
emotive aspect

How to Cite

Rašová, D. (2015). Expressive Illocutionary Acts in a Political Talk Show. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 77–90. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.5

Abstract

This article focuses on the pragmatic dimension of language phenomena with respect to the expressive and emotional aspect of Slovak and German. The aim is to monitor the use of language and the relationship to language users and relationship to language sign. The study focuses on the intentions of users and the importance of pragmatic language of political and publicistic discourse. The primary focus will be on expressive illocutionary acts and their specific realisation.

https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.5
PDF (Język Polski)

References

Austin J.L., 2000, Jak udělat něco slovy, přel. J. Pechar, A. Bakešová, J. Hill, P. Maydl, M. Petříček, M. Sedláčková, P. Stehlíková, O. Vochoč, Praha.

Borecký V., 2000, Teorie komiky, Praha.

Dolník J., 1993, Všeobecná lingvistika: Sémantika a pragmatika, Bratislava.

Findra J., 2004, Štylistika slovenčiny, Martin.

Hirschová M., 2006, Pragmatika v češtině, Olomouc.

Klincková J., 2011, Neverbálna komunikácia alebo komunikujeme nielen slovami, Banská Bystrica.

Leech G.N., 1983, Principles of Pragmatics, London–New York.

Meibauer J., 2008, Pragmatik, Tübingen.

Rusnák J., 2010, V kráľovstve emocionálneho dotyku: poznámky o komunikácii v súčasných elektronických médiách, < http://www.ff.unipo.sk/jak/1_2010/rusnak.pdf >, 22.03.2014.

Verschueren J., 1999, Understanding Pragmatics, London.

Weinrich H., 2006, Linguistik der Lüge, München.

Wunderlich D., 1976, Studien zur Sprechakttheorie, Frankfurt am Mein.