Exponents of Emotions in Father’s Blogs [a Contribution to Linguistic and Cultural Research on the Modern Image of a Man]
PDF (Język Polski)

Keywords

cultural linguistics
gender stereotype
stereotype of the male
emotions
father’s blogs
exponents of male emotions

How to Cite

Suska, D. (2015). Exponents of Emotions in Father’s Blogs [a Contribution to Linguistic and Cultural Research on the Modern Image of a Man]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 109–121. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.7

Abstract

The aim of the presented analysis is to show the exponents of excitement in the online genre – father’s blogs. Men’s parenting blogs reflect changes in the field of parenting, where father begins to appear – as an active and participating. This role goes beyond the stereotype of the male and the previous experience of fathers – both media and private. Therefore, the paternal narrative in blogs is for linguists valuable research material, that shows, among others, different aspects of male emotionality and ways to verbalize it. The emotional component of father`s image is created by means expressing feelings (not naming them), polyfunctional, used in unusual combinations and contexts.

https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.7
PDF (Język Polski)

References

Anusiewicz J., Handke K. (red.), 1994, Języka a kultura, t. 9, Płeć w języku i kulturze, Wrocław.

Bartmiński J., 1998, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu „matki”, w: Język a kultura, t. 12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 63–83.

Bartmiński J., Panasiuk J., 2001, Stereotypy językowe, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 371–394.

Bierca M., 2013, Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego socjologiczne implikacje, „InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer” nr 8, s. 78–90.

Boniecka B., 2009, Językowa prezentacja (płci) nadawcy w blogu, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa, s. 96–111.

Długosz K., 2000, Językowy obraz kobiety i mężczyzny w polszczyźnie potocznej, „Prace Filologiczne” t. 45, s. 121–131.

Fuszara M. (red.), 2008, Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości w Polsce, Warszawa.

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka, Lublin.

Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych. Lublin.

Handke K., 1994, Język a determinanty płci, w: Języka a kultura, t. 9, Płeć w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, K. Handke, Wrocław, s. 15–29.

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., 2005, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin.

Laskowska E., 2004, Emocje w dyskursie parlamentarnym, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce.

Legomska J., 2006, „Prawdziwy mężczyzna nie uważa, że dziecko to sprawa kobiet”. Modelowanie stereotypu ojca w prasie adresowanej do rodziców, w: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. I. Kamińska- Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków, s. 517–535.

Lisowska-Magdziarz M., 2008, Media powszednie: środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków.

Łuc I., 2010, Współczesne gry komunikacyjno-językowe, Katowice.

Michalewski K. (red.), 2006, Wyrażanie emocji, Łódź.

Nowakowska-Kempna I., Dąbrowska A., Anusiewicz J. (red.), 2000, Języka a kultura, t. 14, Uczucia w języku i tekście, Wrocław.

Suska D., 2008, Stereotyp płci we współczesnej prasie kobiecej (lingwistyczno-kulturowe aspekty wartościowania), w: Język – społeczeństwo – wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoszcz, s. 415–425.

Szumska D., 2000, O emocjach bez emocji, w: Język a kultura, t. 14, Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 199–207.

Witosz B., 2003, Przeciw stereotypom – ku stereotypowi? (O kształtowaniu postaci w najnowszej prozie polskiej), w: Stereotypy w literaturze (i tuż obok), red. W. Bolecki, G. Gazda, Warszawa, s. 212–228.

Wojtczuk K., Wierzbicka A. (red.), 2004, Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, Siedlce.