Searching the Language of Hurted Creatures. About Joanna Bator’s Novel Darkness, Almost Night

Main Article Content

Agnieszka Czyżak

Abstract

The aim of the article is to present an interpretation of one of literary visions of traumatic experiences. Suffering a wrongs in childhood is, by the author, the main cause of many problems In grown people’s life. Those wounds, psychical and physical, may not be cured. The destruction of emotional sphere of human personality causes also a damage of the language capable to express not only trials or harms but even commonplace experiences. Joanna Bator in her novel examines also the abilities of cultural patterns especially those permitting to understand the trauma dimensions and describes the changes of principles ruling a common life.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czyżak, A. (2015). Searching the Language of Hurted Creatures. About Joanna Bator’s Novel Darkness, Almost Night. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 209-222. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.12
Section
AROUND THE SUBJECT

References

  1. Bargielska J., 2013, Małe lisy, Warszawa.
  2. Bator J., 2012, Ciemno, prawie noc, Warszawa.
  3. Kubiak Z., 1997, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa.
  4. Leavitt J., 2012, Znaczenie i czucie w antropologii emocji, przeł. A. Kościańska, M. Petryk, w: Emocje w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk, Warszawa, s. 59–100.
  5. Nycz R., 2012, Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia, w: Kulturowa teoria literatury 2, red. T. Walas, Kraków, s. 31–62.
  6. Różewicz T., 1996, zawsze fragment, Wrocław.
  7. Szpakowska M., 2008, Dzień Dziecka, w: Obyczaje polskie. Wiek XX w obrazach, red. M. Szpakowska, Warszawa, s. 54–65.
  8. Theodoropoulos T. 2009, Podbój gościnnego morza, w: Odessa transfer. Reportaże znad Morza Czarnego, red. K. Raabe, przeł. P. Kordos, Wołowiec, s. 91–112.
  9. Walas T., 2012, Literatura (kultura) jako selekcja i projektowanie doświadczenia, w: Kulturowa teoria literatury 2, red. T. Walas, Kraków, s. 273–310.