Destined to Melancholy. Emotions in Contemporary Women’s Croatian Poetry
PDF (Język Polski)

Keywords

contemporary Croatian poetry
emotions
melancholia
metaphors
postmodernity

How to Cite

Gawałkiewicz, Z. (2015). Destined to Melancholy. Emotions in Contemporary Women’s Croatian Poetry. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 239–253. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.14

Abstract

The aim of the study is to answer the question what the postmodern melancholy is and how it manifests itself through emotions in contemporary works of selected Croatian poets: Božica Zoko, Marijana Radmilović and Tea Gikić. The analysis of poems focused on the theme of body language and metaphors associated with physicality, which are culturally consistent way of ex pressing melancholy. Postmodern phenomena, such as consumerism, media development, twilight of grand narratives, transformation of the aesthetics of the text, expansion of popular culture or value system instability, which create a melancholic anxiety. Characteristics of postmodern melancholy language have been analyzed which is also the language of women’s depression. The theme, most often undertaken by poets, turned out to be the body and language.

https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.14
PDF (Język Polski)

References

Bagić K., 1996, Praznina u suvremenom hrvatskom pjesništvu, „Kolo” nr 1, s. 5–44.

Barbieri M., 2009, Ruža za kavalira. Hrvatski umjetnici u Bečkoj državnoj operi (od 1945. do danas), „Vijenac” nr 347, <http://www.matica.hr/vijenac/349/Ru-%C5%BEa%20za%20kavalira/>, 1.05.2015.

Baudelaire Ch., 1970, Łabędź, w: idem, Kwiaty zła, wyb., oprac. i wstęp M. Jastrun, przeł. A. Lange i in., Warszawa.

Bieńczyk M., 2012, Melancholia: o tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa.

Bubnjar Z., 1999, Svjetlocrveno, Zagreb.

Freud S., 2009, Psychologia nieświadomości, przeł. R. Reszke, Warszawa.

Gikić T., 1996, Melankolija obilja, Zagreb.

Grosz E., 1994, Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism, Bloomington.

Kępiński A., 2001, Melancholia, Warszawa.

Konarska K., 2011, Niesforne ciało, w: Ciało cielesne, red. eadem, Wrocław, s. 9–18.

Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, przeł. i wstęp T.P. Krzeszowski, Warszawa.

Legeżyńska A., 2004, Płeć synestezji, w: Literatura i język, red. K. Meller, K. Trybuś, Poznań, s. 133–143.

Małczak L., 2004, Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej, Poznań.

Mrkonjić Z., 2006, Suočenje s mrakom, w: idem, Perivoji pjesništva II., Zagreb.

Oraić-Tolić D., 2001, Muška moderna i ženska postmoderna, „Kolo” nr 2, s. 220–232.

Pieniążek-Marković K., 2011, „Ja”–człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990–2010), Poznań.

Ramilović M., 2003, Bolest je sve uljepšala, Zagreb–Požega.

Sartre J.P., 2006, Szkic o teorii emocji, przeł. R. Abramciów, Kraków.

Sorel S., 2003, Pjesništvo devedesetih, w: Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, ur. C. Milanja, Zagreb, s. 131–146.

Sorel S., 2006, Neoegzistencijalistički diskurz devedesetih, w: idem, Isto i različito: antologija i studia hrvatskog pjesničkog naraštaja devedesetih, Zagreb.

Świeściak A., 2010, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków.

Świerkosz M., 2008, Feminizm korporalny w badaniach literackich. Próba wyjścia poza metaforykę cielesności, „Teksty Drugie” nr 12, s. 75–95.

Turner J.H., Stets J.E., 2009, Socjologia emocji, przeł. M. Bucholc, Warszawa.

Tomić M., 2009, Stilistička analiza pjesme Tee Gikić „Tako pjeva Dunja”, „Hrvatistika” nr 3, s. 117–126.

Zaleski M., 2004, Formy pamięci, Gdańsk.

Zoko B., 2001, Biće iz mraka, Zagreb.