Beyond Literal Understanding of Emotions
PDF (Język Polski)

Keywords

emotion
labels of emotions
label view of emotional meaning
denotation meaning
connotation meaning

How to Cite

Jasielska, A. (2015). Beyond Literal Understanding of Emotions. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 255–274. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.15

Abstract

The meaning of emotions and the meaning of words- emotions’ labels are described in studiem about emotions. Although there are some differences between these two domains, most studies about understanding emotions use lexical approach. On the other hand, the nonspecific limits inspired by language can be noticed in the area of changes in emotion meaning. Two studies were conducted and metaheuristic postulates were involved with the aim of breaking these limits. The denotation and emotional complexity were examined/analyzed in the first study. In the second study the atypical connotations taken from the psychology of creativity were used. The outcomes were discussed in relation to abstraction and metaphor as a result it is possible to go beyond literal understanding of emotions and express emotions verbally.

https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.15
PDF (Język Polski)

References

Averill J.R., 1999, Creativity in the Domain of Emotion, w: Handbook of Cognition and Emotion, red. T. Dalgleish, M. Power, London, s. 765–782.

Barrett L.F., 2004, Feelings or Words? Understanding the Content in Self-report ratings of emotional experience, „Journal of Personality and Social Psychology” 87, s. 266–281.

Basiuk T., 2003, Słuszny gniew jako strategia polityczna aktywizmu progejowskiego w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, w: Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa, s. 201–214.

Besta T., 2010, Prezentacja metody pomiaru złożoności integratywnej, „Roczniki Psychologiczne” nr 13, s. 77–200.

Czapiński J., 1978, Dyferencjał semantyczny, „Materiały do nauczania Psychologii” t. 3, s. 257–275.

Dąbrowka A., Geller E., Turczyn R., 1998, Słownik synonimów, Warszawa.

Droit R.-P., 2004, 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności, przeł. E. Urscheler, Gdańsk.

Duszak A., 2003, O emocjach bez emocji. Gniew w perspektywie lingwistycznej, w: Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa, s. 13–23.

Falkowski A., Maruszewski T., Ścigała E., 1997, Spostrzeganie stanów wewnętrznych na przykładzie spostrzegania emocji, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska, J. Tyszka, Warszawa, s. 196–204.

Frijda N.H., 1989, Prawa emocji, „Nowiny Psychologiczne” nr 2, s. 24–49.

Gadamska-Serafin R., 2012, Promethidion Cypriana Norwida i List do artystów: Jana Pawła II, czyli rozważania o pięknie prawdziwym, „Tematy i Konteksty” nr 27, s. 372–398.

Gołaszewska M., 1992, Uroki smutku. Szkic z pogranicza estetyki i filozofii człowieka, Wrocław.

Grzybowska A., 1985, Pole semantyczne i dyferencjał semantyczny, w: Ćwiczenia eksperymentalne z psychologii ogólnej, red. W. Szewczuk, Warszawa, s. 115–120.

Jagodzińska M., 2008, Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Gliwice.

Jasielska A., 2005, Pozahedonistyczna tendencja w regulacji emocji, „Czasopismo Psychologiczne” nr 11, s. 7–20.

Jasielska A., 2007, Zastosowanie analizy transkrypcji do pomiaru inteligencji emocjonalnej, „Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo” nr 4, s. 29–45.

Jasielska A., 2011, Jaki jest związek znaczenia emocji z językiem?, w: O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywa języka i komunikacji, red. M. Obrębska, Poznań, s. 73–92.

Jasielska A., 2013, Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji, Poznań.

Katz L.D., 2009, Love, Loss, and Hope Go Deeper than Language: Linguistic Semantics Has Only a Limited Role in the Interdisciplinary Study of Affect, „Emotion Review” nr 1, s. 119–120.

Kawka M., 2013, Złożoność poznawcza emocji u osób z syndromem aleksytymii, niepublikowana praca magisterska, Poznań.

Kossowska M., 2005, Umysł niezmienny. Poznawcze mechanizmy sztywności, Kraków.

Kot J., 2000, Miłość i inne rozkosze, „Wysokie Obcasy” nr 56, s. 30–40.

Kövecses Z., 2000, Metaphor and emotion: language, culture, and body in human feeling, Cambridge.

Kubiak Ł., 2011, Foch nasz powszedni, „W Drodze” nr 2450, s. 19–29.

Kurcz I., 1976, Psycholingwistyka – przegląd problemów badawczych, Warszawa.

Langacker R., 1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin.

Lazarus R., 1998, Uniwersalne zdarzenia poprzedzające emocje, w: Natura emocji, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańsk, s. 146–153.

Lewicki A., 1966, Informacja i percepcja w procesie uczenia się pojęć, „Studia Psychologiczne” nr 9, s. 22–54.

Lewiński P., 2006, Operatory emocji, w: Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź, s. 51–61.

Lindsay-Hartz J., de Rivera J., Mascolo M., 1995, Differentiating Guilt and Shame and Their Effects on Motivation, w: Self-Conscious Emotions: Pride, Shame, Guilt and Embarrassment, ed. J.P. Tangney, K.W. Fisher, New York, s. 275–300.

Lindquist K.A., Barrett L.F., 2008, Emotional Complexity, w: Handbook of emotions, ed. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, L.F. Barrett, New York, s. 513–530.

Loreau D., 2012, Sztuka minimalizmu w codziennym życiu, Warszawa.

Łukaszewski W., 1997, Prywatne koncepcje natury ludzkiej i ich funkcje regulacyjne, „Kolokwia Psychologiczne” nr 6, s. 70–83.

Malczewski J., 1985, Szkolny słownik terminów nauki o języku, Warszawa.

Marczewska-Okuniewska W., Kurcz I., 2003, Asymetria pozytywno-negatywna w psychologii i psycholingwistyce, w: Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa, s. 25–37.

Markiewicz M., 1984, Wymiary dzieła literackiego, Warszawa.

Maruszewski T., Ścigała E., 1998, Emocje – aleksytymia – poznanie, Poznań.

Michalewski K., 2006, Neutralizowanie emocji, w: Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź, s. 77–83.

Mikołajczuk A., 2006, O wyrażaniu i komunikowaniu uczuć w języku polskim (na przykładzie radości), w: Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź, s. 84–93.

Mudyń K., 1991, O przezwyciężaniu społecznych ograniczeń poznania inspirowanych językiem za pomocą operacji dokonywanych na języku, w: Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej, red. A. Tokarz, Kraków, s. 20–32.

Nęcka E., 1992, Trening twórczości, Olsztyn.

Nęcka E., Orzechowski, J., Szymura B., 2006, Psychologia poznawcza, Warszawa.

Norwid C.K., 1989, Promethidion, Warszawa.

Nowakowska-Kempna I., 2000, Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa.

Obrębska M. (red.), 2011, O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywa języka i komunikacji, Poznań.

Obuchowski K., 2004, Kody umysłu i emocje, Łódź.

Odgen C.K., Richards I.A., 1989, The meaning of meaning, Orlando.

Osgood Ch.E., 1976, Focus on meaning, Paris.

Piaget J., 1981, Równoważenie struktur poznawczych, Warszawa.

Paivio A., 1986, Mental representations. A dual coding approach, New York.

Reykowski J., 1974, Eksperymentalna psychologia emocji, Warszawa.

Rogala S., 1979, Rozumienie znaczenia konotacyjnego pojęć przez uczniów szkół średnich. Na podstawie badań metodą dyferencjału semantycznego C.E. Osgooda i G.J. Suci, Wrocław.

Saffrey C., Summerville A., Roese N.J., 2008, Praise for regret: People value regret above other negative emotions, „Motivation and Emotion” nr 32, s. 46–54.

Savage S., Boyol-McMillan E., 2012, Konflikt w relacjach. Zrozumieć i przezwyciężyć, Poznań.

Skowroński T., 1993, Znaczenie – interpretacje psychologiczne, w: Psychologia a semiotyka. Pojęcia i zagadnienia, red. I. Kurcz, Warszawa, s. 160–169.

Semin G.R., Görts C.A., Nandram S., Semin-Goossens A., 2002, Cultural perspectives on linguistic representation and emotional events, „Cognition and Emotion” nr 16, s. 11–28.

Sroczyński G., 2015, Kochaj wystarczająco dobrze: Życie z kosmitą, „Wysokie Obcasy” nr 6, <http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114757,17363592,Kochaj_wystarczajaco_dobrze__Zycie_z_kosmita.html>, 14.02.2015.

Strauss G.P., Allen D.N., 2008, Emotional intensity and categorization ratings for emotional and nonemotional words, „Cognition and Emotion” nr 22, s. 114–133.

Szczygieł D., 2007, Zdolniejsze kobiety czy mniej zmotywowani mężczyźni? Różnice między płciami w zróżnicowaniu i złożoności werbalizacji emocji, „Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo” nr 4, s. 47–66.

Szumska D., 2000, O emocjach bez emocji, w: Język a kultura, t. 14, Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 199–208.

Trzebińska E., 2008, Psychologia pozytywna, Warszawa.

Trzebiński J., 1981, Twórczość a struktura pojęć, Warszawa.

White G.M., 2005, Reprezentacje znaczenia emocjonalnego: kategoria, metafora, schemat, dyskurs, w: Psychologia emocji, red. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, Gdańsk, s. 53–71.

Wojciszke B., 2003, Skale regulacji nastroju, w: Psychologia różnic indywidualnych, red. M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik, Gdańsk, s. 163–179

Wojtczuk K., 2006, Śmiech i płacz w języku i kulturze. Zarys problematyki, w: Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź, s. 102–110.