Translator, Emotions and Translation

Main Article Content

Bożena Tokarz

Abstract

A translator, recreating the original, creatively stimulates her/his intellect, knowledge, senses and emotions. At the same time, s/he remains in agreement with the emotions presented in the original by assuming with respect to it the only ethically possible attitude, namely empathy. The presence of her/his own emotions in translation, such as sympathy or antipathy, is ethically unacceptable. Emotions occupy an important place in translation because of the difficulty regarding their linguistic transfer, interpretation of their function in the original, intercultural communication differences, and because of the attitude of the translator towards the original. Problems related to emotions concern the art of translation and the need for emotional detachment of the translator, who at the same time needs to maintain an empathic attitude towards the original. Emotions should be considered both on the internal level of the text (the original and the translation) and on the external one – the translator’s perspective.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tokarz, B. (2015). Translator, Emotions and Translation. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 381–394. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.23
Section
AROUND THE SUBJECT

References

 1. Balcerzan E., 1998, Literatura z literatury, Katowice.
 2. Boden M., 1995, Creativity and Unpredicability, „SEHR” vol. 4, issue 2, s. 1–18.
 3. Canetti E., 1999, Sumienie słów, przeł. M. Przybyłowska, I. Krońska, posłowie M. Bieńczyk, Kraków.
 4. Damasio A.R., 1999, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, przeł. M. Karpiński, Poznań.
 5. Davis M.H., 2001, Empatia. O umiejętności współodczuwania, przeł. J. Kubiak, Gdańsk.
 6. Eco U., 1994, Lector in fabula, przeł. P. Salwa, Warszawa.
 7. Głowiński M., 1997, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków.
 8. Ionesco E., 1984, Les chaises. Farce tragique. Suivi de L’impromptu de l’Alma, Paris.
 9. Ionesco E., 1967, Teatr, t. 1, Krzesła, przeł. J. Kosiński, Warszawa.
 10. Jung C.G., 1981, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wstęp i przekł. J. Prokopiuk, Warszawa.
 11. Kochanowski J., 1955, Dzieła polskie, t. 1, wstęp i przypisy J. Krzyżanowski, Warszawa.
 12. Komendant T., 1985, Batalia, „Literatura na Świecie” nr 10, s. 244–283.
 13. Komendant T., 1994, Władza dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu samego siebie, Warszawa.
 14. Kuhn T., 2001, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, J. Nowotniak, Warszawa.
 15. Lakoff G., 2011, Kobiety, ogień i rzeczy ostateczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, red. E. Tabakowska, przeł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Kraków.
 16. Lakoff G., Turner M., 1989, More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, Chicago–London. http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226470986.001.0001
 17. Legeżyńska A., 1999, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa.
 18. Lévinas E., 1991, Etyka i nieskończoność. Rozmowy z Philippem Nemo, przeł. B. Opolska- Kokoszka, Kraków.
 19. Łebkowska A., 2003, Empatia i stereotyp w prozie współczesnej, w: Stereotypy w literaturze (i tuż obok), red. W. Bolecki, G. Gazda, Warszawa, s. 83–98.
 20. Molière, 1968, Dzieła, t. 3, Mieszczanin szlachcicem, przeł., oprac. i wstęp T. Boy-Żeleński, Warszawa.
 21. Molière, 1969, Le Bourgois gentilhomme. La Comtesse d’Escarbagnas, Paris.
 22. Płuciennik J., 2002, Literackie identyfikacje i jej oddźwięki. Poetyka a empatia, Łódź.
 23. Szymborska W., 1997, Widok z ziarnkiem piasku, Poznań.
 24. Szymborska W., 1997, Semenj čudežev, przeł. R. Štefan, J. Unuk, Radovljica.
 25. Tabakowska E., 2009, Tłumacząc się z tłumaczenia, przedmowa A. Szulczyńska, Kraków.
 26. Tokarz B., 1998, Wzorzec, podobieństwo, przypominanie, Katowice.
 27. Vuletić A., 1980, Dan hapšenja Vile Vukas, Zagreb.
 28. Vuletić A., 1994, Żarliwość i gwałt, przeł. G. Łatuszyński, M. Siwkowska-Łatuszyńska, Warszawa.