Emotiveness of Contemporary Bulgarian Religious Texts. An Example of Zographsky Edition of Bulgarian Hagiography
PDF (Język Polski)

Keywords

emotiveness
hagiography
religious tradition
religious tradition of language
tradition of translation

How to Cite

Walczak-Mikołajczakowa, M. (2015). Emotiveness of Contemporary Bulgarian Religious Texts. An Example of Zographsky Edition of Bulgarian Hagiography. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 411–421. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.25

Abstract

Usage of the word ‘contemporary’ in the title of this article persuades to think of issues which were undertaken by editors of this volume: is emotiveness belong only to texts published by contemporary media, or do we have to accept her limitation to media discourse, or would it be considered in wilder terms and draw attention to variety of ongoing discourses. From this point of view it undoubtedly attracts attention to religious language (characteristic for particular countries and contemporary used), which is still undefined and fragmentarily described. From this perspective author analyses the hagiography language which is included in the most recent edition of Bulgarian monastery on the Saint Athos Mount. The author wonders how influential the exigence of contemporary recipient can be or how the writing tradition. Cited numerous examples try to prove that the religious language of Bulgaria is traditional and refers to inheritance of Old Church Slavonic.

https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.25
PDF (Język Polski)

References

Awdiejew A., 1987, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków.

Bajerowa I., 1994, Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności, „Łódzkie Studia Teologiczne” nr 3, s. 11–17.

Kuczyńska M. (red)., 2009, Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu, Gniezno.

Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U. (red.), 2013, Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Kraków.

Naumow A., 2008, W poszukiwaniu utraconej tożsamości – nowi męczennicy atoscy (1590–1830), w: Religijna mozaika Bałkanów, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno, s. 43–54.

Rodak R., 2000, Frazemy jako emotywne operatory interakcyjne, w: Język a kultura, t. 14, Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 187–198.

Нихоритис К., 2001, Света Гора Атон и българското новомъченичество, София.

Партений (Левкински еп.), 1974, Жития на българските светии, София.

Петканова Д., 2003, Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, Велико Търново.