Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce
PDF (Język Polski)

How to Cite

Rękas, J. (2015). Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 505–510. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.32
https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.32
PDF (Język Polski)

References

Bauman Z., 2004, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie, w: Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków, s. 13–39.

Bauman Z., 2007, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz, Gdańsk.

Czubalina M., Czubała D., 1988, Refleksje paremiologiczne, w: Z problemów badania kultury ludowej, red. T. Kłak, Katowice.

Kobielus S., 2006, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków.

Markowski M.P., 2013, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków.

Marquard O., 1994, O nieodzowności nauk humanistycznych, w: idem, Apologia przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa.