Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce

Main Article Content

Joanna Rękas

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rękas, J. (2015). Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 505-510. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.32
Section
Lektury

References

  1. Bauman Z., 2004, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie, w: Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków, s. 13–39.
  2. Bauman Z., 2007, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz, Gdańsk.
  3. Czubalina M., Czubała D., 1988, Refleksje paremiologiczne, w: Z problemów badania kultury ludowej, red. T. Kłak, Katowice.
  4. Kobielus S., 2006, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków.
  5. Markowski M.P., 2013, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków.
  6. Marquard O., 1994, O nieodzowności nauk humanistycznych, w: idem, Apologia przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa.