Obraz emocjonalności w tekstach folkloru
PDF (Język Polski)

How to Cite

Wiatrowski, P. (2015). Obraz emocjonalności w tekstach folkloru. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 511–519. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.33
https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.33
PDF (Język Polski)