Relation of the Communist Regime Towards the Catholic Church in Croatia Between 1945 and 1952
PDF (Język Polski)

Keywords

Catholic Church
communist regime
People’s Republic of Croatia
land reform
religious education
class associations
archbishop Stepinac

How to Cite

Josipović Batorek, S. (2016). Relation of the Communist Regime Towards the Catholic Church in Croatia Between 1945 and 1952. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 129–144. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.9

Abstract

Based on historical facts, published and unpublished archival materials, this work provides concise analysis of relations between the Church and the state in Croatia between 1945 and 1952, that is from the period when the Communist Party of Yugoslavia became the ruling party until the break-up of diplomatic relations with the Holy See. Since this was a quite dynamic period in terms of socio-political changes, as well as Church-state relations, the article emphasizes only those aspects that constitute the foundation of the conflict between the Catholic Church and the communist regime such as religious education in schools and catholic clergy’s class associations. Moreover, in the introductory part of the work ideological and political causes of the conflict are briefly explained, as well as relations of the Church and the state in the post-war period with a view to better understanding of the position of the Catholic Church and the overall context of the catholic religious life in time to come.

 

https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.9
PDF (Język Polski)

References

DAO (Državni arhiv u Osijeku), Fond 64, Skupština kotara Osijek 1945.–1967.

DAO, Fond 312, Kotarski komitet SKH Osijek 1945.–1968.

HDA (Hrvatski državni arhiv), Zagreb: Fond 1561, Republički Sekretarijat unutrašnjih poslova, Služba državne sigurnosti.

NAĐ (Nadbiskupijski arhiv Đakovo), Fond Biskupske kancelarije (BK).

NAĐ, Prezidijalni spisi biskupa Antuna Akšamovića (AP).

NAĐ, Ostavština biskupa Stjepana Bäuerleina (Ostavština).

NAĐ, Osobni arhiv biskupa Bäuerleina (BOA).

Vojnović B., (ur.), 2005, Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945.–1952, svezak 2.

Vuković T., 2006d, Agitpropova isprava o odnosu hrvatskih komunista prema vjeronauku, „Tkalčić” br. 10.

Akmadža M., 2002, Pastirsko pismo katoličkih biskupa Jugoslavije od 20. rujna 1945. i crkveno državni odnosi, „Tkalčić” br. 6, str. 139–190.

Akmadža M., 2004, Katolička crkva u Hrvatskoj i komunistički režim 1945.–1966., Rijeka.

Alexander S., 1979, Church and State in Yugoslavia since 1945, London–New York– –Melbourne.

Alexander S., 1990, Trostruki mit. Život zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, Zagreb.

Batelja J., 1998, Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac – lepoglavski sužanj, „Tkalčić” br. 2, str. 9–48.

Benigar A., 1993, Alojzije Stepinac – hrvatski kardinal, Zagreb.

Fiamengo A., 1985, Osnove opće sociologije, Zagreb.

Horvat V., 1989, Kardinal Alojzije Stepinac, Đakovački Selci.

Jandrić B., 1998, Položaj Katoličke crkve u Hrvatskoj u poslijeratnim godinama (1945.–1953.), „Croatia Christiana Periodica” br. 42, str. 49–62.

Jandrić B., 2000, Državno-partijska priprema javnosti za suđenje nadbiskupu Stepincu, „Croatica Christiana Periodica” br. 46, str. 171–184.

Jandrić B., 2001, Tisak totalitarne komunističke vlasti u Hrvatskoj u pripremanju montiranog procesa zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu (1946.), „Croatica Christiana Periodica” br. 47, str. 225–258.

Jurčević M., 1998, Crkva u razdoblju komunističke vladavine – Iskustva koja mogu biti korisna u novim prilikama, „Riječki teološki časopis” br. 1, str. 15–32.

Kisić-Kolanović N., 1992a, Pravno utemeljenje državnocentralističkog sistema u Hrvatskoj 1945.–1952. godine, „Časopis za suvremenu povijest” br. 1, str. 49–99.

Kisić-Kolanović N., 1992b, Problem legitimiteta političkog sustava u Hrvatskoj nakon 1945., „Časopis za suvremenu povijest” br. 3, str. 177–196.

Kisić-Kolanović N., 1993, Vrijeme političke represije: „veliki sudski procesi” u Hrvatskoj 1945.–1948., „Časopis za suvremenu povijest” br. 1, str. 1–23.

Nikolić V., 1978, Stepinac mu je ime. Zbornik uspomena, svjedočanstava i dokumenata, knj. I., München–Barcelona.

Novak V., 1948, Magnum Crimen. Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Zagreb.

Radelić Z., 2006, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.–1991. Od zajedništva do razlaza, Zagreb.

Radić R., 2002, Država i verske zajednice 1945.–1970., Beograd.

Ranilović V., 1997, Nevin a osuđen. Istina i dokumenti o kardinalu dr. Alojziju Stepincu, Koprivnica.

Spehnjak K., 2002, Javnost i propaganda. Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945.–1952., Zagreb.

Srakić M., 2000, Zabrana školskog vjeronauka u doba komunizma, Zagreb.

Stanojević B., 1985, Alojzije Stepinac, zločinac ili svetac, Beograd.

Štambuk-Škalić M., 1996, Dokumenti obrane u sudskom procesu protiv nadbiskupa Alojzija Stepinca, „Fontes. Izvori za hrvatsku povijest” br. 2, str. 45–312.

Štambuk-Škalić M., 1997, Proces Alojziju Stepincu. Dokumenti, Zagreb.

Trogrlić S., 2008, Odnosi Katoličke crkve u Istri i jugoslavenske državne vlasti 1945.– –1954., Pazin.

Trogrlić S., 2011, Božo Milanović istarski svećenik (1890.-1980.). Crkveno-vjersko i javno političko djelovanje, Zagreb.

Vrcan S., 1986, Od krize religije k religije krize, Zagreb.

Vrcan S., 2001, Vjera u vrtlozima tranzicije, Split.

Vučković B., Vrcan S., 1980, Raspeto katoličanstvo, Zagreb.

Vuković T., 2006a, Dokumenti Agitpropa o odnosu hrvatskih komunista prema vjeronauku, „Glas Koncila” br. 14, str. 25.

Vuković T., 2006b, Dokumenti Agitpropa o odnosu hrvatskih komunista prema vjeronauku, „Glas Koncila” br. 15, str. 25.

Vuković T., 2006c, Dokumenti Agitpropa o odnosu hrvatskih komunista prema vjeronauku, „Glas Koncila” br. 19, str. 25.

Znidarčić L., 1998, Alojzije Stepinac. O stotoj godišnjici rođenja, Zagreb.