Churches in Poland Facing the German Occupation 1939–1945
PDF (Język Polski)

Keywords

Poland
religious minorities
Second World War

How to Cite

Kiec, O. (2016). Churches in Poland Facing the German Occupation 1939–1945. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 145–160. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.10

Abstract

Poland and Polish nationalism are widely identified with Catholicism. However, the population of the Polish state was not homogenous ethnically and religiously – in 1921 the number of ethnic/confessional minorities reached the high level of over 30 percent. The Second World War was a fundamental change in Polish history – the new people’s republic, formed after 1945, has been a totally different state from the Second Republic of Poland, which existed 1918–1939. Unfortunately, very little is known about the impact of Churches (Catholic, Protestant, Orthodox) in shaping the Polish, Ukrainian, Belorussian and German nationalisms during the wartime as well as the attitudes of clergymen towards the German occupants.

https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.10
PDF (Język Polski)

References

Czaczkowska E.K., 2009, Kardynał Wyszyński, Warszawa.

Czajkowski J., 1997, Kardynał Adam Stefan Sapieha, Wrocław.

Dmitrów E., 1987, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945–1948, Warszawa.

Fijałkowski Z., 1983, Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa.

Fręchowicz T., 1982, Diecezja podlaska, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939–1945, Warszawa, s. 428–439.

Gross J.T., 2008, Strach: antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków.

Gryz R., 1999. Państwo a Kościół w Polsce na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków.

Gürtler P., Nationalsozialismus und evangelische Kirche im Wortheland, Göttingen.

Kiec O., 2002, Die protestantischen Kirchen in Polen unter kommunistischer Herrschaft. Die Phase der Errichtung der kommunistischen Herrschaft 1945–1949, w: Zwischen den Mühlsteinen. Protestantische Kirchen in der Phase der Errichtung der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa, Hrsg. P. Maser, J.H. Schjorring, Erlangen, s. 137–208.

Kiec O., 2015, Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, Poznań.

Kłoczowski J., 2000, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa.

Kurkiewicz M., Plutecka M., 2010, Kościół wobec okupantów i polskiego Państwa Podziemnego, w: W matni. Kościół w Polsce w latach II wojny światowej, red. B. Noszczak, Warszawa, s. 148–212.

Niendorf M., 2006, Das Grossfurstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569–1795), Wiesbaden.

Sziling J., 1970, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939– 1945, Poznań.

Sziling J., 1988, Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945), Toruń.

Torzecki R., 1993, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa.

Weigel G., 2005, Świadek nadziei: biografia Jana Pawła II, Kraków.

Wysocki J., 1982, Archidiecezja warszawska, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939–1945, red. Z. Zieliński, Warszawa, s. 271–346.

Шкаровский М.В., 2002, Нацистская Германия и православная Церковь. Нацисткая политика в отношении Православной Церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории СССР, Москва.