Slovenian Catholic Church During the Second World War and the Govern of Marshal Tito [1941–1980]
PDF (Język Polski)

Keywords

Slovenia
Catholic Church
Tito
collaboration
communism
Yugoslavia

How to Cite

Żurek, P. (2016). Slovenian Catholic Church During the Second World War and the Govern of Marshal Tito [1941–1980]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 281–293. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.19

Abstract

The history of Slovenian Catholic Church is a field, which is not well known in Poland. That is why this article aims to present one of the peculiar episode from the past of Slovenian Catholicism. The article covers the time of the Second World War and the govern of marshal Tito. During the Second World War Slovenian Catholic Church existed under the occupation of the fascist countries – Italy and The Third Reich. In this period, the main offensive power was the communists, who were fighting against invaders and often had a negative attitude towards clergy. Their attitude resulted in collaboration of Slovenian catholic hierarchs with the communists. The communists’ governs established in 1945 and the consolidation of Tito’s power situated the Catholic Church in a new reality, which was Yugoslavian variant of communism called “Titoism”. This doctrine shaped terms of the existence of Slovenian Catholic Church until 1980 when the marshal Tito died and the Yugoslavia’s breakdown began.

https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.19
PDF (Język Polski)

References

Akmadža M., 2003, Uzroci prekida diplomatskih odnosa između Vatikana i Jugoslavije 1952. godine, „Croatica Christiana Periodica” nr 52, t. 27, s. 171–202.

Akmadža M., 2004, Pregovori Svete Stolice i Jugoslavije i potpisivanje protokola iz 1966. godine, „Časopis za suvremenu povijest” nr 2, r. 36, s. 473–503.

Akmadža M., 2008, Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji, t. 1, Zagreb.

Bekić D., 1988, Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silama 1949–1955, Zagreb.

Benedik M., (red.), 1991, Zgodovina Cerkve na Slovenskem, Celje.

Blumenwitz D., 2005, Okupacija in revolucija v Sloveniji (1941–1946), Celovec.

Ceglar L., 1993, Nadškof Vovk in njegov čas (1900–1963), t. 1, Celovec.

Ceglar L., 1997, Nadškof Vovk in njegov čas (1900–1963), t. 3, Celovec.

Ceglar L., 1998, Nadškof Vovk in njegov čas (1900–1963), t. 4, Celovec.

Cvrlje V., 1980, Vatikan u suvremenom svijetu, Zagreb.

Darovec D., (red.), 2001, 1400. letnica Koprske škofije in omembe Slovanov v Istri, „Acta Histriae” nr 9, s. 1–128.

Dolinar F., Griesser-Pečar T., 1996, Rožmanov proces, Ljubljana.

Dolinar F., 1998, Cerkvena uprava in Slovenci, w: Slovenija 1948–1998. Iskanje lastne poti, Maribor, s. 198–215.

Ferenc T., 1997, Cerkev na slovenskem pod nemško in italijansko okupacijo, w: T. Ferenc, Cerkev in družba na Goriškem ter njih odnos do vojne in osvobodilnih gibanj, Gorizia.

Griesser-Pečar T., 2004, Razdvojeni narod. Slovenija 1941–1945, Ljubljana.

Godeša B., 2004, Tisova Slovaška – «priljubljeni sen slovenskega klerofašizma»?, „Zgodovinski časopis” nr 1–2, r. LVIII, s. 69–80.

Godeša B., 2011, Čas odločitev. Katoliški tabor in začetek okupacije, Ljubljana.

Graovac I., 2000, Sudjelovanje i stradanje katoličkog svećenstva u partizanima 1941–1945 godine, w: Dijalog povjesničara/istoričara, t. 2, Zagreb, s. 537–550.

Grmič V., 1997, Zvesto pričevanje za evangelij in narod lavantinskega škofa dr. Ivana Jožefa Tomažiča, „Časopis za zgodovino in narodopisje” nr 1, s. 61–71.

Jeri J., 1961, Tržaško vprašanje po drugi svetovni vojni. Tri faze diplomatskega boja, Ljubljana.

Kacin-Wohlnz M., 1982, Fašistični programi raznarodovanja Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini, „Prispevki za novejšo zgodovino” r. XXII, s. 151–167.

Lešnik D., Tomc G., 1995, Rdeče in črno: slovensko partizanstvo in domobranstvo, Ljubljana.

Maršal Tito, podpredsednik zvezne vlade Edvard Kardelj in predsednik narodne vlade Slovenije Boris Kidrič «O pastirskem pismu», 1945, Ljubljana.

Merlak I., 2002, Za Cerkev in narod, Ljubljana, s. 8–10.

Mlakar B., 1999, Vaške straže ter prostovoljna protikomunistična milica, w: Mati, Domovina, Bog, Ljubljana.

Otrin B., Štrukelj A., 2008, Arcybiskup Anton Vovk. Sługa Boży, przeł. M. Żerańska, M. Jagodziński, Ljubljana.

Pacek D., 2012, Pregled zgodovine Katoliške akcije na Slovenskem, „Bogoslovni vestnik” nr 2, r. 72, s. 219–234.

Petan Ž., 2005, Čudovito življenje Josipa Broza Tita, Ljubljana.

Pirjevec J., 2011, Tito in tovariši, Ljubljana.

Prinčič J., 2013, Križ in kapital. Premoženje, financiranje in podjetniška dejavnost RKC na Slovenskem, Ljubljana.

Prisega domobranske vojske, 1944„Slovenec”, 21 kwietnia, s. 2–3.

Rahten A., 2001, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu: slovenska parlamentarna politika v habsburški monarhiji 1897–1914, Celje.

Repe B., 2001, Slovenci v osemdesetih letih, Ljubljana.

Repe B., 2003, Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma, Ljubljana.

Režek M., 1999, „Vprašanje svobode vere je vprašanje osvoboditve cerkve od Vatikana”, Odnosi med državo in katoliško cerkvijo v letih 1949–1953, „Zgodovinski časopis” nr 3, r. LIII, s. 367–389.

Režek M., 2004, Jugoslavija, Vatikan in katoliška cerkev (1949–1953), w: Jugoslavija v hladni vojni, Ljubljana, s. 375–387.

Rožman G., 1941, Pomembni zgodovinski dogodki, „Ljubljanski škofijski list” 31 lipca, s. 1.

Rožman G., 1943, Pastirskega pisma o nevarnosti brezbožnega komunizma, „Ljubljanski škofijski list”, 30 listopada, s. 89–96.

R.K., 1965, Katoliška cerkev v Jugoslaviji, „Zbornik. Svobodna Slovenija”, s. 73–83.

Škulj E. (red.), 2001, Rožmanov simpozij v Rimu, Celje.

Stehle H., 1993, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917– –1991), Warszawa.

Tomašević S., 2011, Tito u Vatikanu. Stepinčev progonitelj kod pape Pavla VI, Zagreb.

Włodarczyk T., 1986, Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, t. 2, Warszawa.

Vovk A., 2003, V spomin in opomin. Osebni zapiski škofa Antona Vovka od 1945 do 1953, Ljubljana.