Stolica Apostolska w relacjach z I Rzecząpospolitą pierwszej połowy XVII stulecia

Main Article Content

Teresa Chynczewska-Hennel

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chynczewska-Hennel, T. (2016). Stolica Apostolska w relacjach z I Rzecząpospolitą pierwszej połowy XVII stulecia. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 403-413. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.27
Section
Lektury. Relacja Państwo - Kościół w historii i kulturze

References

  1. Chynczewska-Hennel T., (red.), 2003, „Acta Nuntiaturae Polonae”, t. XXV, Marius Filonardi (1635–1643), vol. 1 (12.02.1635–29.10.1636), Cracoviae.
  2. Chynczewska-Hennel T., 2006a, Nuncjusz i król. Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczypospolitej 1636–1643, Warszawa.
  3. Chynczewska-Hennel T., (red.), 2006b, „Acta Nuntiaturae Polonae”, t. XXV, Marius Filonardi (1635–1643), vol. 2 (1.11.1636–31.10. 1637), Cracoviae.
  4. Chynczewska-Hennel T., 2012, Rok 1643. Z królem i Rzeczypospolitą, w: Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Kraków, s. 143–152.
  5. Chynczewska-Hennel T., Wiszowata-Walczak K., (red.), 2012, Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, Białystok.
  6. Duda P., 2014, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1535, [na prawach rękopisu]. Epistola ad Papam Urbanum VIII, 1864, w: Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczewski, Berlin.
  7. Kuźmina D., 2013, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, Warszawa.
  8. Litwin H., 2013, Chwała Północy. Rzeczpospolita w europejskiej polityce Stolicy Apostolskiej w pierwszej połowie XVII wieku (1599–1648), Lublin.
  9. Prodi P., 1982, Il sovrano pontefice. In corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna.