Kościół w świecie bez Boga
PDF (Język Polski)

How to Cite

Gawarecka, A. (2016). Kościół w świecie bez Boga. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 415–425. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.28
https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.28
PDF (Język Polski)

References

Bielik-Robson A., 2000, Czy duchowość ponowoczesna jest możliwa, w: A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków, s. 277–284.

Fiala P., 1995, Katolicismus a politika. O politické dimenzi katolicismu v postmoderní době, Brno.

Szczygieł M., 2010, Zrób sobie raj, Wołowiec.