Kościół w świecie bez Boga

Main Article Content

Anna Gawarecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gawarecka, A. (2016). Kościół w świecie bez Boga. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 415-425. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.28
Section
Lektury. Relacja Państwo - Kościół w historii i kulturze

References

  1. Bielik-Robson A., 2000, Czy duchowość ponowoczesna jest możliwa, w: A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków, s. 277–284.
  2. Fiala P., 1995, Katolicismus a politika. O politické dimenzi katolicismu v postmoderní době, Brno.
  3. Szczygieł M., 2010, Zrób sobie raj, Wołowiec.