Śladami wspólnoty wyobrażonej

Main Article Content

Elżbieta Winiecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Winiecka, E. (2016). Śladami wspólnoty wyobrażonej. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 469-478. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.34
Section
Lektury. Poza tematem

References

  1. Anderson B., 1997, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków.
  2. Borowczyk J., 1998, Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823–1824: historia śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym, vol. 1–2, Poznań.
  3. Witkowska A., 1962, Pokolenie przełomu wieków, w: A. Witkowska, Rówieśnicy Mickie wicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa, s. 37–69.