Śladami wspólnoty wyobrażonej
PDF (Język Polski)

How to Cite

Winiecka, E. (2016). Śladami wspólnoty wyobrażonej. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 469–478. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.34
https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.34
PDF (Język Polski)

References

Anderson B., 1997, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków.

Borowczyk J., 1998, Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823–1824: historia śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym, vol. 1–2, Poznań.

Witkowska A., 1962, Pokolenie przełomu wieków, w: A. Witkowska, Rówieśnicy Mickie wicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa, s. 37–69.