Gender Theories and Practices in Slavic Texts of Culture. Innovations – Inspirations – Interpretations
PDF (Język Polski)

How to Cite

Koch, M. (2017). Gender Theories and Practices in Slavic Texts of Culture. Innovations – Inspirations – Interpretations. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 13–22. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.1
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.1
PDF (Język Polski)

References

Chester P., Forrester S. (red.), 1996, Engendering Slavic Literatures, Bloomington.

Domańska E., 2010, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” nr 12, s. 45–55.

Kraskowska E. (red.), 2005, Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. 2, Feminizm, Warszawa 2005.

Slapšak S., 2005, Feminizm i pisarstwo kobiet na polu minowym: paradygmat jugosłowiański i postjugosłowiański w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, przeł. E. Kraskowska, w: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje perspektywy, t. 2, Feminizm, red. E. Kraskowska, Warszawa, s. 137–175.

Slapšak S., Blagojević J., Kolozova K. (red.), 2006, Gender and Identity. Theories from and/or on Southeastern Europe, Belgrade.