The Present Day of Gender Studies in Poland, with Some References to [Past] Croatian Contexts
PDF (Język Polski)

Keywords

gender
feminism
backlash
Poland
Croatia
Catholic Church
„witches from Rio”

How to Cite

Kraskowska, E. (2017). The Present Day of Gender Studies in Poland, with Some References to [Past] Croatian Contexts. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 83–95. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.6

Abstract

The article sums up the anti-gender campaign of 2013–2014 launched in Poland by the Catholic Church and right-wing politicians. The situation is presented with reference to the Croatian „Witches from Rio” case of 1992–1993 in order to demonstrate similarities of the two backlash discourses, both in the choice of rhetorics and topics (e.g. international conspiracy, deviated sexuality, national treason, violation of the natural social order). Finally, the author attempts to diagnose the impact that the campaign has had so far on various gender-focused projects (both in research and teaching) conducted in and outside academia in Poland.
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.6
PDF (Język Polski)

References

Bortkiewicz P., 2014, Historia jednego wykładu, czyli gender zdemaskowany, Warszawa.

Faludi S., 1991, Backlash. The Udeclared War Against American Women, New York.

Faludi S., 2013, Reakcja. Niewypowiedziana wojna przeciw kobietom, przeł. A. Dzierzgowska, Warszawa.

Głowiński M., 1991a, Nowomowa po polsku, Warszawa.

Głowiński M., 1991b, Marcowe gadanie. Komentarze do słów. 1966–1971, Warszawa.

Graff A., 2014, Report from the gender trenches: War against ‘genderism’ in Poland, „European Journal of Women’s Studies” vol. 21, s. 431–435.

https://doi.org/10.1177/1350506814546091

Klemperer V., 1989, LTI, lingua Tertii Imperii. Notatnik filologa, przeł. J. Zychowicz, Warszawa (prwdr. niem. 1947).

Kostić S., 2006, Post-Jugosłowianka, Cyganka albo „Jakiej narodowości jest Dubravka Ugrešić?”, w: Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach, red. P. Czapliński, P. Śliwiński, Poznań, s. 103–110.

Kraskowska E., 2005, Dyskurs feministyczny w słowiańskiej literaturze, krytyce i teorii po roku 1989, w: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspetywy, t. 2: Feminizm, red. E. Kraskowska, Warszawa, s. 9–25.

Oko D., 2013, Gender – ideologia totalitarna, „Niedziela. Tygodnik Katolicki”, 10.06., <http://www.niedziela.pl/artykul/106423/nd>, 30.12.2014.

Orwell G., 1993, 1984, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa.

Rudaś-Grodzka M., Nadana-Sokołowska K. et al., 2014, Encyklopedia gender, Warszawa.

Ryś M., Walaszczyk M. (red.), 2013, Gender – cywilizacja śmierci. Historia ideologii gender, jej twórcy, podstawowe założenia ideologii gender oraz próby jej wdrażania w Polsce, Warszawa.

Ugrešić D., 1998, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), przeł. D.J. Cirlić, Wrocław.

Wat A., 1985, Świat na haku i pod kluczem, opr. K. Rutkowski, Londyn. <http://www.women-war-memory.org/index.php/en/povijest/vjestice-iz-ria>, 28.12.2014.