“Don’t Call Me a Faggot” – Homophobia and Homohysteria in Serhiy Zhadan’s Prose
PDF (Język Polski)

Keywords

homophobia
homohysteria
masculinity
Ukraine
men’s studies
homosexuality
Serhiy Zhadan

How to Cite

Świetlicki, M. (2017). “Don’t Call Me a Faggot” – Homophobia and Homohysteria in Serhiy Zhadan’s Prose. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 157–170. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.11

Abstract

The aim of this paper is to present the homophobic and homohysteric discourse in Serhiy Zhadan’s prose. Adopting the perspective of the pro-feminist men and masculinities studies and researching the discourse on masculinity in Zhadan’s fiction enables the author to present men in the period of transformation of the last twenty-five years and show the gradual changes in the dominant attitude towards gays. Although it is difficult to treat Zhadan’s fiction as a full compendium of knowledge on the state of Ukrainian homophobia, the author claims that it contains images of masculinity and relationships between men that are accurate literary representations of the changes currently taking place in Ukraine. Keywords
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.11
PDF (Język Polski)

References

Badinter É., 1993, XY Tożsamość mężczyzny, przeł. G. Przewłocki, Warszawa.

Blüher H., 1999, Teoria męskiej społeczności, przeł. T. Gabiś, w: Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918–1933, red. W. Kunicki, Poznań, s. 254–266.

Bourdieu P., 2004, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Warszawa.

Connell R.W., 1987, Gender and Power, Stanford CA.

Connell R.W., Messerchmidt J.W., 2005, Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept, „Gender & Society” nr 6, vol. 19, s. 829–859.

Danilova M., 2013, Court cancels Ukraine’s first gay pride rally, „Yahoo News”, <http://news.yahoo.com/court-cancels-ukraines-first-gay-pride-rally-165025269. html>, 1.07.2015.

Desperak I., 2013, Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender, Łódź.

Eribon D., 1999, Réflexions sur la question gay, Paris.

Eristavi M., 2014, LGBT rights sidelined after Ukrainian revolution, „New Republic”, <http://www.newrepublic.com/article/117170/lgbt-rights-sidelined-after-ukrainian-revolution>, 1.07.2015.

Gay Star News: Ukraine human rights commissioner calls for LGBT hate crime laws 2013, „Kyiv Post”, , 1.07.2015.

Gay Ukraine, 2007, <http://www.gay.org.ua/publication/gay_ukraine_2007-e.pdf>, 1.07.2015. Jackson J., 1982, Real Men, na: Night and Day, CD.

Jagielski S., 2013, Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym, Kraków.

Kimmel S., 2005, The Gender of Desire: Essays on Male Sexuality, New York, s. 25–42.

Kosofsky Sedgwick E., 1985, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, New York, s. 87–90.

Kosofsky Sedgwick E., 2005, Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności, przeł. A. Ostolski, „Krytyka Polityczna” nr 9–10, s. 176–177.

Messerschmidt J.W., 1993, Masculinities and Crime, Lanham.

Stern D., 2012, Ukraine takes aim against ‘gay propaganda’, „BBC News”, , 1.07.2015.

Świetlicki M., 2014, Męska dominacja jako źródło mizoginii w „Hymnie demokratycznej młodzieży” Serhija Żadana, w: Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, red. E. Dura, P. Chudzicka-Dudzik, Łódź, s. 279–294.

Tuchynska M., 2010, Fearing scandal for being different, politicians keep themselves, nation in closet, „Kyiv Post”, <http://www.kyivpost.com/news/opinion/op_ed/detail/86373>, 1.07.2015.

Tuchynska M., 2013, Gays attacked during human rights march, six detained, „Kyiv Post”, <http://www.kyivpost.com/content/ukraine/gays-attacked-during-humanrights-march-six-detained-317423.html>, 1.07.2015.

Ukrainians Decry Shoplifting, Drunk Driving, Angus Reid Global Monitor, 2007, „Angus-Reid”, <http://www.angus-reid.com/polls/view/ukrainians_decry_shoplifting_drunk_driving>, 1.07.2015.

Warkocki B., 2013, Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku, Warszawa.

White H., 2000, Ciała i ich fabuły, przeł. M. Wilczyński, w: idem, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków, s. 351–360.

Жадан С., 2004, Депеш Мод, Харків.

Жадан С., 2005, Anarchy in the UKR, Харків.

Жадан С., 2006, Гімн демократичної молоді, Харків.

Жадан С., 2010, Ворошиловград, Харків.

Жадан С., 2011, Біґ Мак та інші історії, Харків.

Івануха M., 2014, Вибори, вибори, кандидати-гомофоби: „Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)”, <http://lgbt.org.ua/life/opinion/show_1902>, 1.07.2015.