The Dečani Monastery Charter of Princess Milica – Nun Eugenia
PDF (Srpski)

Keywords

prayer
preamble to a charter
wife
mother
nun
lady
founder
identity
topos
ideology

How to Cite

Томин, С., & Половина, Н. (2017). The Dečani Monastery Charter of Princess Milica – Nun Eugenia. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 219–232. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.15

Abstract

This paper deals with the Dečani Monastery Charter of Princess Milica – nun Eugenia (1397) in the light of her royal and founding activities, as well as her literary creativity. The certificate with which Princess Milica returns to the Monastery of Visoki Dečani its deprived estates and gives it the new ones represents an autobiographical written document of high artistic value, but also a peculiar picture of the epoch which is projected through the image and work of one of the most intelligent women of Serbian Middle Ages.
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.15
PDF (Srpski)

References

Бабић Г., 1972, Друштвени положај ктитора у деспотовини, у: Моравска школа и њено доба, Београд.

Библија или Свето писмо Старога и новога завјета, 1993, пр. Ђ. Даничић, В.С. Караџић, Београд.

Биговић Р., 1997, Хришћански егзистенцијализам Свете Горе у XIV веку, у: Друга казивања о Светој Гори, ур. М. Јанковић, Београд, стр. 46–60.

Бојовић Д., 2014, Књижевни дар кнегиње Милице, у: Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба, ур. С. Мишић, Д. Јечменица, Трстеник, стр. 29–37.

Вујошевић Ж., 2003, Стари завет у аренгама повеља Стефана Душана, ,,Стари српски архив” бр. 2, стр. 227–247.

Грковић М., 1993, Кнегиња Милица – монахиња Евгенија, у: Списи о Косову, ур. М. Грковић, Београд, 1993.

Ђурић В.Ј., Бабић-Ђорђевић Г., 1997, Српска уметност у средњем веку II (XIV– –XVI век), Београд. Ивић П., Грковић М., 1976, Дечанске хрисовуље, Нови Сад.

Јевтић А., (ур.) 1987, Задужбине Косова: споменици и знамења српског народа, Призрен–Београд.

Јеромонах Амфилохије, 1981, Синаити и њихов значај у животу Србије, у: Манастир Раваница (споменица о шестој стогодишњици), Београд, стр. 101– –134.

Јовановић Т., (ур.) 2013, Стара српска поезија, записи и натписи, аренге, Нови Сад.

Кашанин М., 2002, Српска књижевност у средњем веку, Београд.

Константин Филозоф, 1989, Повест о словима. Житије деспота Стефана Лазаревића, Београд.

Курцијус Е.Р., 1996, Европска књижевност и латински средњи век, Београд.

Маринковић Р., 1996, Писах и потписах. Аутобиографске изјаве средњег века, Београд.

Маринковић Р., 1998, Истраживачи о књижевности деспотовине, у: Српска књижевност у доба деспотовине, ур. М. Пантић, Деспотовац, стр. 7–25.

Маринковић Р., 2001, Именом и делом Милица. Размишљања о кнегињи Милици, ,,Јефимија” бр. 11, Трстеник, стр. 11–41.

Марјановић-Душанић С., 2007, Свети краљ, Београд.

Младеновић А., 2007, Повеље и писма деспота Стефана, Београд.

Пејчић Ј., 2003, Време и вечност. Антологија српских молитава, Нови Сад.

Перић Ђ., 1988, ,,Дечанска молитва“ – заборављено песничко дело кнегиње Милице, монахиње Јевгеније, ,,Банатски алманах”, св. 4 (октобар–децембар), Вршац, стр. 22–24.

Половина Н., 2016, Кнегиња Милица, Нови Сад [у штампи].

Поповић Д., 1992, Српски владарски гроб у средњем веку, Београд.

Поповић J., 1975, Животопис Св. деспота Стефана Високог и Св. Евгеније – царице Милице, Манастир Ћелије код Ваљева–Београд.

Радојичић Ђ.Сп., 1940, Избор патријарха Данила III и канонизација кнеза Лазара, ,,Гласник Скопског научног друштва”, бр. XXI. Одељење друштвених наука 12, стр. 33–81.

Радојичић Ђ.Сп., 1963, Творци и дела старе српске књижевности, Титоград.

Радојичић Ђ.Сп., 1966, О старом српском песништву, у: Старо српско песништво, Крушевац.

Радојичић Ђ.Сп., 1972, Живот и аутобиографски одломци Стефана Лазаревића, у: Стара књижевност, ур. Ђ. Трифуновић, Београд, стр. 429–436.

Радојичић Ђ.Сп., 1988, Старо српско песништво IX-XVIII век, Крушевац.

Радојчић С., 1982, О временима стварања српске монументалне уметности, у: eadem Одабрани чланци и студије, Београд–Нови Сад.

Станојевић С., Глумац Д., 1932, Св. Писмо у нашим старим споменицима, Београд.

Томин С., 2007, Књигољубиве жене српског средњег века, Нови Сад.

Томин С., 2011, Мужаствене жене српског средњег века, Нови Сад.

Томин С., Половина Н., 2016, Очи срдачне. Личности и удеjе српског средњег века, Нови Сад.

Тријић В., 2005, Повеља краља Стефана Уроша II Милутина манастиру Светих апостола на Лиму, ,,Стари српски архив” бр. 4, стр. 3–22.

Трифуновић Ђ., 1968, Српски средњовековни списи о кнeзу Лазару и Косовском боју, Крушевац.

Ћирковић С., 1956, Осумњичене повеље Кнегиње Милице и Деспота Стефана, ,,Историски часопис” бр. VI, стр. 139–152.

Цамблак Г., 1989, Књижевни рад у Србији, Београд.

Шакота М., 1984, Дечанска ризница, Београд.

Ortner Š., 2003, Žena spram muškarca kao priroda spram kulture?, u: Antropologija žene, ur. Ž. Papić, L. Sklevicky, Beograd, str. 146–176.

Radojičić Đ.Sp., 1960, Antologija stare srpske književnosti XI-XVIII veka, Beograd.

Zlatar A., 2000, Ispovijest i životopis (Srednjovijekovna autobiografija. Rasprava), Zagreb.

Živković T., Bojanin S., Petrović V., 2000, Selected Charters of Serbian Rulers (XII– –XV century) Relating to the Territory of Kosovo and Metohia (part one), Athens.