Roles for Sorrowing after Loss. – Day Before the End of the World by Aleksander Jurewicz and He Passed Away by Inga Iwasiów
PDF (Język Polski)

Keywords

death
funeral
mourning
gender parting rituals
loss experience
burial tradition

How to Cite

Czyżak, A. (2017). Roles for Sorrowing after Loss. – Day Before the End of the World by Aleksander Jurewicz and He Passed Away by Inga Iwasiów. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 307–317. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.21

Abstract

The main aim of the article is recognition of current manners of transforming deep sorrow after loss of relatives in literature. The theme of two novels written by polish authors – man and woman – in 21st century is death of their fathers. Preparing for funerals intensifies mourning and recalls memories of the past. Those experiences demand expression. Interpretations of two autobiografical novels prove that the traditional roles for sorrowing after loss which were highly dependent on gender, later in 20th century were submitted certain changes and this process accelerate. Strong feelings of mourning belong to human being, The ways of manifesting those feeligs are connected with gender but are not entirely determined by this category.
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.21
PDF (Język Polski)

References

Ariès Ph., 2007, Rozważania o historii śmierci, przeł. K. Marczewska, Warszawa.

Białostocki J., 2007, Płeć śmierci, przeł. J. Białostocka, Gdańsk 2007.

Borkowska G., 2005, „Zwrot” w badaniach genderowych. Teoria rozproszenia, w: Polonistyka w przebudowie, t. 1, red. M. Czermińska, Kraków 2005, s. 198–209.

Glensk U., Gawliński P., 2011, O zaniechaniu obrzędowości pogrzebowej w Czechach, w: Colloquia anthropologica et Communicativa, t. 4: Ciało cielesne, red. K. Konarska, Wrocław, s. 195–212.

Iwasiów I., 2013, Umarł mi. Notatnik żałoby, Wołowiec.

Jankélévitch V., 2002, Quoddite jest niezniszczalna. Nieodwołalność nieodwracalności, przeł. M. Jastrzębiec-Mosakowski, w: Wymiary śmierci, red. S. Rosiek, Gdańsk, s. 343–363.

Jankélévitch V., 1993, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, przeł. S. Cichowicz, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. S. Cichowicz, Warszawa, s. 43–76.

Jurewicz A., 2008, Dzień przed końcem świata, Kraków.

Łebkowska A., 2006, Gender, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków, s. 367–408.

Łebkowska A., 2012, Somatopoetyka, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków, s. 101–136.

Maertens J.Th., 2002, Nad otwartym grobem, przeł. M.L. Kalinowski, w: Wymiary śmierci, red. S. Rosiek, Gdańsk, s. 267–273.

Thomas L.V., 1993, Doświadczenie śmierci: jego granice i rzeczywistość, przeł. J.M. Godzimirowski, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. S. Cichowicz, Warszawa, s. 158–190.

Vovelle M., 2002, Historia ludzi w zwierciadle śmierci, przeł. M. Schab, w: Wymiary śmierci, red. S. Rosiek, Gdańsk, s. 33–57.