“The Lady Who Had No Will and Couldn’t Be Tactfull”
PDF (Język Polski)

How to Cite

Brodniewicz, J. (2017). “The Lady Who Had No Will and Couldn’t Be Tactfull”. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 337–342. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.23

Abstract

.
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.23
PDF (Język Polski)

References

Dernałowicz M., 1983, Do czytelnika, w: Kufer Kalsydy, czyli wspomnienia z lat dziewczęcych, red. D. Stępniewska, B. Walczyna, s. 5–13.

Galant A., 2013, Prowincje literatury. Polska proza kobiet po 1956 roku, Szczecin.

Galant A., 2009, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Warszawa.

Holubová M., 1998, Necestou cestou, Praha.

Kantůrková E., 1991, Sešly jsme se v této knize, Praha, s. 18–30.

Křížková M.R, 2007, Svědectví, které nemohlo být vysloveno, Praha.

Křížková M.R., Grauová Š., 2014, Slyšet a odpovídat, Praha.

Lejeune P., 2010, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie”. O dziennikach osobistych, Warszawa.

Pekaniec A., 2014, Kobieca literatura dokumentu osobistego. (Jak perspektywa feministyczna zmieniła teorie i praktyki lekturowe?), <http://www.womenonlinewriting. org/uploads/3/0/9/9/30990955/8._anna_pekaniec_article2.pdf>, 1.10.2016.

Putna M., 2016, Radikální paní M.R.K., „Lidové noviny” nr 139, 14.06, s. 20.

Zvěřina J., Křížková M.R., 1997, Žít jako znamení. Rozhovory s Josefem Zvěřinou, Praha.