There is Accounting for Taste
PDF (Język Polski)

How to Cite

Putyńska, U. (2017). There is Accounting for Taste. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 351–357. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.25

Abstract

.
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.25
PDF (Język Polski)