Contestation à rebours. On Writing and Non-Writing of Karel Michal
PDF (Język Polski)

Keywords

Karel Michal
exile literature
censorship
contestation
negation
identity

How to Cite

Czernikow, O. (2014). Contestation à rebours. On Writing and Non-Writing of Karel Michal. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 63–74. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.4

Abstract

The problem of transfer from the official to the unofficial culture is one of the most significant phenomena in the post-war Czech literature history. Resistance against the limitations on creative autonomy set by the government led to the emergence of particular contestation attitudes and to the creation of counterculture, understood as a dissident and exile culture, as well as the underground. In this landscape, Karel Michal’s position is peculiar and difficult to classify; his contestation is total, as it is pointed at not only the subordination of literature to norms set by the regime, but also at the expectations put on it by the dissident community. In texts which appeared during his exile, he presents an uncompromising approach to the issue of the engagement of literature and roles assumed by a writer arbitrarily. A consequence of his radical position is the growing imperative to not write, which leads to his complete withdrawal from literary life.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.4
PDF (Język Polski)

References

Coetzee J.M., 2000,The genius of Robert Walser, „The New York Review of Books”http://www.nybooks.com/articles/archives/2000/nov/02/the-genius-of-robertwalser/?pagination=false, 28.06.2013.

Czaplińska J., 2006, Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfi kacji w młodej czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku, Szczecin.

Czernikow O., 2010, Identita na rozhraní. Já a ne-já v eseji Přemilí sousedé Karla Michala, w: Česká literatura rozhraní a okraje. IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky Jiná česká literatura (?), red. L. Jungmannová, Praha, s. 381–390.

Filip O., 2008, Sąsiedzi i ci inni, przeł. J. Stachowski, Wrocław.

Fischerová V., 2008, O straszydłach Karla Michala, przeł. D. Dobrew, w: K. Michal,

Straszydła na co dzień, przeł. D. Dobrew, Wrocław, s. 145–161.

Hvížďala K., 1981, České rozhovory ve světě, Köln.

Jedlička J., 2009, Okraj a střed, w: idem, České typy a jiné eseje, Praha, s. 75–80.

Jelinek E., 1998, Er nicht als er (zu, mit Robert Walser), Frankfurt am Main.

Kroutvor J., 1990, Potíže s dějinami. Eseje, Praha.

Masáková M., 2001, Komentář, w: K. Michal, Soubor díla, red. i posł. M. Masáková, Praha, s. 667–685.

Michal K., 2001a, Přemilí sousedé, w: idem, Soubor díla, red. i posł. M. Masáková, Praha, s. 553–562.

Michal K., 2001b, My, občané melští, w: idem, Soubor díla, red. i posł. M. Masáková, Praha, s. 601–661.

Michal K., 2001c, Možnost volit, w: idem, Soubor díla, red. i posłowie M. Masáková, Praha, s. 662–665.

Štulcová M., 2005, Osudový exil. S Violou Fischerovou hovoří Magdalena Štulcová, „Revue Prostor” nr 67–68, s. 181–190.

Walser R., 2013, Mikrogramy, przeł. M. Łukasiewicz, Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków.

Żychliński A., Musiał Ł., Łukasiewicz M., 2013, Posłowie, w: R. Walser, Mikrogramy, przeł. M. Łukasiewicz, Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków, s. 125–136.