A Dissident Bogdan Radica
PDF (Język Polski)

Keywords

Bogdan Radica
Croatian emigration
exile
liberal thought
independence
communism
fascism
dissidence

How to Cite

Czerwiński, M. (2014). A Dissident Bogdan Radica. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 75–90. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.5

Abstract

In the article a certain prominent Croatian emigrant, but very little known in Croatia, is taken into consideration. Bogdan Radica (1904–1993) was a political dissident in two different circumstances. Between 1941–1945, as an attaché of the Yugoslav Embassy in Washington, he was opposing both the Ustasha’a Croatian state and Yugoslav policy under Serbian control, which he defined as a hegemonic and ‘anti-Yugoslav’. Between 1945–1993, with a short period supporting the Communists, he became the most prominent representative of the Croatian emigration, emphasizing pro-independent attitudes. His engagement is seen not as an ideological profile but as an attitude.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.5
PDF (Język Polski)

References

Banac I., 2006, Bogdan Radica – agonija i borba, u: Agonija Europe. Razgovori i susreti, Zagreb, s. 371–378.

Benson L., 2011, Jugosławia: historia w zarysie, przeł. B. Gutowska-Nowak, Kraków.

Bilandžić D., 1999, Hrvatska moderna povijest, Zagreb.

Czerwiński M., 2009, Iseljena Hrvatska czyli o życiu na emigracji Karla Mirtha, w: Słowiańskie diaspory, red. C. Juda, Kraków, s. 95–106.

Czerwiński M., 2012, Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków.

Czerwiński M., 2012, Socjalistyczny w formie, narodowy w treści. Chorwacka odmiana komunistycznej nowomowy w czasie tzw. chorwackiej wiosny, „Stylistyka” nr XXI, s. 77–98.

Czerwiński M., 2014, Do Europy tak, ale tylko z naszymi ciemiężycielami. Chorwackie spory o niedawną przeszłość, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, Kraków (w druku).

Đurašković S., 2008, Zaboravljeni hrvatski kozmopolit Bogdan Radica, w: Dijalog povjesničara-istoričara, 10/1, red. I. Graovac, Zagreb, s. 307–327.

Goldstein I., 2003, Hrvatska povijest, Zagreb.

Jelavich B., 2005, Historia Bałkanów, przeł. J. Polak, K. Salawa, Kraków.

Meštrović I., 1969, Uspomene na političke ljude i događaje, Zagreb.

Matičević I., 2007, Prostor slobode. Književna kritika u zagrebačkoj periodici 1941–1945, Zagreb.

Novak S.P., 2003, Povijest hrvatske književnosti, Zagreb.

Radica B., 1974, Hrvatska 1945, München–Barcelona.

Radica B., 1984, Živjeti nedoživjeti. Uspomene hrvatskog intelektualca kroz apokalipsu Jugoslavije. Knjiga druga, München–Barcelona.

Radica B., 2006, Agonija Europe. Razgovori i susreti, Zagreb.

Rapacka J., 1995, Godzina Herdera: o Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa.

Tanty M., 1968, Konfl ikty bałkańskie w latach 1878–1918, Warszawa.

Tanty M., 2003, Bałkany w XX wieku: dzieje polityczne, Warszawa.