A Few Remarks about the Dissident Movements and the Anti-Totalitarian Literature in Bulgaria
PDF (Język Polski)

Keywords

dissident movements
anti-totalitarian literature
People’s Republic of Bulgaria
illegal literature
alternative literature
migration literature

How to Cite

Gołek-Sepetliewa, D. (2014). A Few Remarks about the Dissident Movements and the Anti-Totalitarian Literature in Bulgaria. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 105–118. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.7

Abstract

The aim of this article is to introduce a characteristic of the dissident movement and the anti-totalitarian literature in Bulgaria in the period 1944–1989. In the early‚ 90s a group of very important researchers began to focus on an accurate description of a Bulgarian dissident movement and migration literature. The results of researches in the field of history and literary studies do not give a coherent and explicit definition of dissent, dissident movement or migration dissident literature. In addiction recent works in literary studies, are not based on the various paradigms of dissent, but they create new terms and categories to describe the phenomena of cultural and literary period of the People’s Republic of Bulgaria from 1944 to 1989. The most popular are: alternative canon, anti-totalitarian literature, alternative literature, illegal literature – and in relation to dichotomies: literature of the PRB, socialist realism, socialist canon, official literature.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.7
PDF (Język Polski)

References

Juda C., 1998, Emigracyjne biografi e bułgarskich pisarzy – ucieczka czy exodus z konieczności?, w: Z polskich studiów slawistycznych, red. H. Dalewska-Greń, J. Rusek, J. Siatkowski, Warszawa, s. 197–202.

Juda C., 2003, Pod znakiem BRL-u. Kultura i literatura bułgarska w pułapce ideologii, Kraków.

Juda C., 2009, Biogramy strażników pamięci o „niegdyś wolnej Bułgarii” – reprezentantów pierwszej fali powojennej emigracji bułgarskiej (1944–...), w: Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, red. C. Juda, Kraków, s. 73–82.

Kunczew B., 1993, Literatura emigracyjna – świadectwo tyranii, przeł. H. Karpińska, „Literatura na Świecie” nr 9, s. 92–94.

Nedełczew M., 2007, Wprowadzenie, przeł. H. Karpińska, w: Słownik dysydentów, t. 2, Warszawa, s. 40–45.

Tihanow G., 1995, Literatura emigracyjna a wewnątrzkrajowy proces literacki. Uwagi o bułgarskim postmodernizmie, przeł. A. Cimała, w: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Ivaničková, D. Fokkema, Katowice, s. 155–165.

?????? H., 2009a, ??????????? ??????????? ??????????: ?????? ?? ???? http://www.slovo.bg/showwork.php3AuID=38&WorkID=16629&Level=1, 02.05.2013.

Аретов H., 2009b, Непретенциозната проза на Асен Христофоров и проблемът за антитоталитарната литература, „Литературна мисъл” nr 1, s. 27–50.

???????? B., 2010, „????????????????? ??????????”: (?) ????????????? ?? ?????????????, „????????? ???? ? ??????????” nr 6, http://liternet.bg/publish/vatanasov/antitotalitarnata.htm, 10.05.2013.

Чернокожев В., 2009, Антитоталитарната литература: памет за злото, отговорност за бъдещето, w: Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния манталитет, red. В. Чернокожев, Б. Кунчев, Е. Сугарев, Софиa, s. 13–22.

Дойнов П., 2012, Алтернативният канон. Поетите, Софиa.

Христова H., 2004, Специфика на българското дисидентство, „Исторически преглед” nr 3–4, s. 115–141.

Иванова E., 1997, Българското дисидентство 1988–1989, Софиa.

Кировa M., 2009, Българската антитоталитарна литература?, „Култура” nr 43, s. 2.

???????? M., 1998, ?????? ???????? ???? ???????????, ????? – ???????? ?? ???????? ????, „Ka???a?” nr 32, http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1998/08/15/246059_mihail_nedelchev_broi_disidentite_jelev_-_ricarite_na, 10.05.2013.

????????? ?., 2009, ?????????? ?????? ??????????? „????????????????? ??????????: ???????????? ?? ???????????? ??????????”, „????????? ???? ? ??????????” nr 3, http://liternet.bg/publish/ctrifonova/nacionalna.htm,

05.2013.