Muzej nepokornosti

Main Article Content

Žarko Paić

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Paić, Žarko. (2014). Muzej nepokornosti. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 291-307. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.20
Section
ESSAY

References

 1. Agamben G., 2002, Homo Sacer: Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt/M (wyd. polskie: 2008, Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa).
 2. Arendt H., 1998, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Warszawa, s. 152.
 3. Castells M., 2002, Moć identiteta, Zagreb (wyd. polskie: 2008, Siła tożsamości, Warszawa).
 4. Couzens Hoy D., 2005, Critical Resistance: From Poststructuralism to Post-Critique, Cambridge–Massachusetts–London.
 5. Deleuze G., 1962, Nietzsche et la philosophie, Paris (1. wyd. polskie: 1993, Nietzsche i filozofi a, przeł. A. Szymański, Warszawa).
 6. Foster H., 1996, The Return of Real, Massachusetts, London–Cambridge (wyd. polskie: 2010, Powrót Realnego: awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków).
 7. Groys B., 2003, Topologie der Kunst, München.
 8. Hardt M., Negri A., 2004, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York.
 9. Lovink G., 2003, Dark Fiber: Tracking Critical Internet Culture, Cambridge–Massachusetts–London–New York.
 10. Mitchell W.J.T., 1986, Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago.
 11. Neumann F., 1978, Demokratska i autoritarna država, Zagreb.
 12. Paić Ž., 2006, Slika bez svijeta: ikonoklazam suvremene umjetnosti, Zagreb.