Muzej nepokornosti
PDF (Język Polski)

Keywords

totalitarianism
intellectual
visual culture
dissidents
totalitarian leaders
postmodern culture
Muzej nepokornosti

How to Cite

Paić, Žarko. (2014). Muzej nepokornosti. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 291–307. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.20

Abstract

-
https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.20
PDF (Język Polski)

References

Agamben G., 2002, Homo Sacer: Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt/M (wyd. polskie: 2008, Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa).

Arendt H., 1998, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Warszawa, s. 152.

Castells M., 2002, Moć identiteta, Zagreb (wyd. polskie: 2008, Siła tożsamości, Warszawa).

Couzens Hoy D., 2005, Critical Resistance: From Poststructuralism to Post-Critique, Cambridge–Massachusetts–London.

Deleuze G., 1962, Nietzsche et la philosophie, Paris (1. wyd. polskie: 1993, Nietzsche i filozofi a, przeł. A. Szymański, Warszawa).

Foster H., 1996, The Return of Real, Massachusetts, London–Cambridge (wyd. polskie: 2010, Powrót Realnego: awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków).

Groys B., 2003, Topologie der Kunst, München.

Hardt M., Negri A., 2004, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York.

Lovink G., 2003, Dark Fiber: Tracking Critical Internet Culture, Cambridge–Massachusetts–London–New York.

Mitchell W.J.T., 1986, Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago.

Neumann F., 1978, Demokratska i autoritarna država, Zagreb.

Paić Ž., 2006, Slika bez svijeta: ikonoklazam suvremene umjetnosti, Zagreb.