„Anafora”, czyli o celowości działań
PDF (Język Polski)

How to Cite

Rękas, J. (2014). „Anafora”, czyli o celowości działań. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 366–370. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.27
https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.27
PDF (Język Polski)