The Czech Lot: Illusions and Realities [Milan Kundera and Václav Havel Polemics]
PDF (Русский)

Keywords

the Czech lot
the Czech question
the Prague Spring
small nation
ethnical identity
dissidents
socialism with human face
regime of normalization

How to Cite

Григорьевна Задорожнюк, Э. (2014). The Czech Lot: Illusions and Realities [Milan Kundera and Václav Havel Polemics]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 261–276. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.18

Abstract

The article is devoted to the analysis of the M. Kundera and V. Havel polemics over the fate and fortunes of the Czech ethnical identity, Czechoslovakian nationhood and ways of Czechoslovakian society development after the August, 1968. This polemic, together with the Prague Spring reflection, caused broad resonance, and some of its statements are still timely. The acceptability of the paradox of Havel being a spokesman of „the Czech lot” while at the same time being its critic in the polemic was proven.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.18
PDF (Русский)

References

Бродский И., 2001, Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому, в: И. Бродский, Сочинения Иосифа Бродского, т. VII, Санкт-Петербург, с. 95–96.

Горбачев М.С., 1995, Жизнь и реформы, кн. 2, Москва.

Новопашин Ю.С. (ред.), 2012, Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная Европа. Документы и материалы последней трети XX века. Начало 1970-х-первая половина 1980-х годов, т. 1, Санкт-Петербург.

Задорожнюк Э.Г., 1997, Россия и Европа Т.Г. Масарика: новые подходы к старой идее европейского единения, в: Т.Г. Масарик и Россия, Э.Г. Задорожнюк et al., Санкт-Петербург.

Задорожнюк Э.Г., 2008, От крушения Пражской весны к триумфу „бархатной” революции. Из истории оппозиционного движения в Чехословакии. Август 1968 г. – ноябрь 1989 г., Москва.

Задорожнюк Э.Г., 2012, Вацлав Гавел: портрет в интерьере исторической эпохи, „Славяноведение” 5, с. 13–29.

Bureš J., 2012, ?eský úd?l http://blog.vlastenci.cz/vlastenectvi/cesky-udel,12.01.2013.

Kaiser D., 2009, Disident. Václav Havel 1936–1989, Praha–Litomyšl.

Keane J., 1999, Václav Havel. A Political Tragedy in Six Act, London.

Klaus V., 2010, Obtížn? zvládnutelná tíha osam?ní Milana Kundery, http://www.klaus.cz/clanky/298, 6.05.2013.

Kosík K., 1969, Váha slov, „Plamen” č. 4, s. 16–17.

Kosík K., 1992, Třetí Mnichov?, in: Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin, red. J. Opat, Praha, s. 130–141.

Kundera M., 1968, Český údel, „Listy” č. 7–8, s. 1–5.

Kundera M., 1985, Introduction to a Variation, „The New York Times Review of Books”, 6.01.

Kundera M., 1990, A Life Like a Work of Art, „The New Republic” vol. 202, s.16–17.

Kundera M., 2007, Český úděl, „Literární noviny”, 27.12.

Patočka J., 2009, Návrat k důležité rozpravě, „Literární noviny”, 3.04.

Pehe J., 2012, Historické ko?eny a politické d?sledky nesamoz?ejmosti ?eského národa: Diagnóza – trauma, http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=18714, 3.10.2013.

Pehe J., 2012, Kundera versus Havel: Spor o budoucnost demokracie, http://www.pehe.cz/Members/redaktor/kundera-versus-havel-spor-o-budoucnost-demokracie,25.11.2013.

Prečan V., 1990, Chronologický přehled hlavních údajů o životě, literárním díle, kulturní a společenské aktivitě Václava Havla (1936-srpen 1989), in: V. Havel, Do různých stran, Praha, s. 489–517.

West T., 2009, Destiny as Alibi: Milan Kundera, Václav Havel ant the „Czech Question” after 1968, „The Slavonic and East European Review” vol. 87, s. 421–428.