In the „Whale’s Womb” or the „Silent Outcry” of the Bulgarian Poets of the 1960s and 1970s
PDF (Język Polski)

Keywords

lyrics
ideological canon
alternative
dissent
socialist realism

How to Cite

Кръстева, Г. (2014). In the „Whale’s Womb” or the „Silent Outcry” of the Bulgarian Poets of the 1960s and 1970s. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 311–324. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.21

Abstract

This article entitled unassumingly aims at reminding – just in a cursory way, but with a substantial degree of certainty, too, in their literary and historical justification – of a specific list of names of Bulgarian poets, whose „discontent” and/or „disappointment” with the totalitarian regime in Bulgaria create the history of the dissent, which found its expression in the alternative lyrical thinking and writing in the period of socialist realism during the decades of the sixties and the seventies of the twentieth century.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.21
PDF (Język Polski)

References

Данчев П., 1972, Наблюдения над младата ни поезия, „Септември” бр. 1–2.

Димитрова Б., 1968, Тихият вик „Септември” бр. 11, стр. 103–108.

Дойнов Пл., 2011a, Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ, София.

Дойнов Пл., (съст.), 2011b, Инкриминираният Иван Динков, София.

Дойнов Пл., 2012а, Алтернативният канон: Поетите, София.

Дойнов Пл. (съст.), 2012b, 1956: Унгарското въстание и българската литература.Творби и документи, София.

Иванова Е., 1997, Българското дисидентство 1988–1989, ч. I, София.

Игов С., 1984, Поетът или слово за Христо Фотев, „Море” бр. 1–2, стр. 36.

Кръстева Г., 2006, Критиката под надзор (Идеологическият молебен за гражданственост на поезията от 70-те години на ХХ век), Класика&Авангард (Сборник по случай 70-та годишнина на проф. д.ф.н. Иван Сарандев), София.

Липчева Л., 2010, Битие в превода. Българската литература на немски език (XIX–XX в.), Мюнхен–Берлин.

Мигев В., 2001, Българските писатели и политическият живот в България 1944–1970, София.

Михайлов Д., 2000, Биография на поезията, во: И. Динков, Лична карта, съст. Д. Михайлов, Велико Търново.

Наимович М., 1965, Писмо без обръщение. До поетите..., „Литературен фронт” бр. 24, стр. 2.

Неделчев М., 1995, Дълбочината на „Кладенци”, „Литературен фронт” бр. 13.

Неделчев М., 2012, Двете култури и техните поети, София.

Павлов К., 1965, Стихове, София.

Павлов К., 1983, Стари неща, София.

Станков И., 1996, Смърт не може да има. В лирическия свят на Борис Христов, Велико Търново.

Стефанов В., 2003, Българска литература на ХХ век, София.

Стойчев С., 1967, Отглас от съмнителни образци, „Литературен фронт” бр. 38, стр. 2.

Фотев Хр., 1961, Баладично пътуване, Варна.

Фотев Хр., 1978, Обещание за поезия, Варна.

Христов Б., 1982, Честен кръст, Варна.

Христова Н., 2005, Специфика на българското „дисидентство”. Власт и интелигенция, Пловдив.

Чернокожев В., Кунчев Б., Сугарев Е. (pед.) 2009, Антитоталитарната литература, София.

Ефтимов Й., 2013, Поетика на съгласието и несъгласието. Българската литература от 50-те до 90-те години на ХХ век и идеологията, София.