Tom 42 (2022)
Poznańskie Studia Teologiczne 42/2022

Artykuły naukowe

Paweł Wygralak
7-17
Głosiciel i słuchacz Bożego słowa w kaznodziejskim nauczaniu Grzegorza Wielkiego
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.01
PDF
Bogdan Trocha
19-36
Motywy religijne we współczesnej literaturze spekulatywnej
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.02
PDF
Tomasz Szyszka
37-59
Zmiana paradygmatu misyjności w nauczaniu Soboru Watykańskiego II
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.03
PDF
Anna Pędrak
61-78
Wyzwania synodalne. Próba teologicznej oceny inspirowanej nauką bł. Honorata Koźmińskiego
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.04
PDF
Tomasz Nawracała
79-96
Synodalność w Kościele i dla Kościoła: między rzeczywistością eklezjalną a narzędziem jej reformy
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.05
PDF
Dariusz Kwiatkowski
97-109
Natura i cel pokuty w irlandzkich księgach pokutnych z V i VI wieku
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.06
PDF
Anna Zellma, Michał Kołakowski
111-123
Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli religii jako obszar permanentnej formacji
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.07
PDF
Anna Wieradzka-Pilarczyk, Szymon Jakób
125-150
Sylwetka absolwenta Szkoły Katechistów – pomiędzy teorią a praktyką
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.08
PDF
Leszek Szewczyk
151-168
Przepowiadanie piekarskie świadectwem zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych XXI wieku
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.09
PDF
Maciej Szczepaniak
169-184
Nowe media po pandemii w świetle nauczania Franciszka
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.10
PDF
Łukasz Bucki
185-197
Powrót do Pisma Świętego jako droga przezwyciężenia kryzysu kaznodziejstwa polskiego w pierwszej połowie XX wieku
https://doi.org/10.14746/pst.2022.42.11
PDF