Literackie inscenizacje Georges’a Pereca

Main Article Content

Ewelina Woźniak-Czech

Abstrakt

The purpose of this sketch to present Georges Perec’s work in the context of drama. As Perec wrote just one play for the theater, it’s hard to call him a dramatist. However, it is easy to see that all the literary tricks he uses in his works are a part of a well-thought-out game. The author of Life a User’s Manual employs and interweaves various literary conventions, prompts dialogue between his own works and draws the reader into the very center of his tricks, nuances and simulations. Perec’s writing could be deemed a pure act of dramatization, where the author himself, to some extent, takes on the role of director, making his audience not so much the recipients of his texts but the actors performing them.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Ewelina Woźniak-Czech

doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się estetyką, teorią literatury, sztuką performatywną i audiowizualnością. W 2013 roku w internetowej serii wydawniczej „Uczestnicy Konkursu imienia J.J. Lipskiego” ukazała się jej praca magisterska Dramatyczność w wybranych utworach Stanisława Lema. Publikowała m.in. w „Przestrzeniach Teorii”, jej artykuły ukazywały się w licznych materiałach pokonferencyjnych. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą portretowi performatywnemu.

Bibliografia

 1. Alphen E. van, Spis rzeczy: wsparcie i blokada pamięci, przeł. K. Bojarska, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/29/31 (dostęp: 21.04.2017).
 2. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.
 3. Berleant A., Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce, przeł. M. Korusiewicz, T. Markiewicz, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.
 4. Brzozowski W., Maszyna do produkcji arcydzieła. Instrukcja obsługi Życia instrukcji obsługi, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12.
 5. Chauvin A., Hartje H., Larrie V., Monk I., Le „cahier des charges” d’Un cabinet d’amateur, [w:] L’Oleil d’abrod. Georges Perec et la peinture, „Cahier Georges Perec” 1996, nr 6.
 6. Deleuze G., Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997.
 7. Derrida J., Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003.
 8. Komza M., Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką, Wrocław 1995.
 9. Krajewska A., Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki, Poznań 2009.
 10. Markowski M.P., Perekreacja, Warszawa 2003.
 11. Marquard O., Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.
 12. Mathews H., „Ta rzecz efemeryczna”, przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12.
 13. Olczyk J., W pogoni za szczególnym dreszczykiem, jaki daje stwarzanie pozorów; http://www.lokatormedia.pl/w-pogoni-za-szczegolnym-dreszczykiem-jaki-daje-stwarzanie-pozorow-jacek-olczyk/ (dostęp: 16.07.2015).
 14. Perec G., Gabinet kolekcjonera, przeł. W. Brzozowski, Kraków 2010.
 15. Perec G., L.G. Une aventure des années soixantes, Paris 1992.
 16. Perec G., Podwyżka, czyli jak, bez względu na warunki sanitarne, psychologiczne, klimatyczne, ekonomiczne i inne, uzyskać jak największe szanse, zwracając się do kierownika działu o podwyższenie płacy, przeł. D. Szuszkiewicz, „Dialog” 1985, nr 7, lipiec.
 17. Perec G., Teatr I, przeł. J Olczyk, Kraków 2010.
 18. Perec G., Życie instrukcja obsługi. Powieści, przeł. W. Brzozowski, Kraków 2009.
 19. Perec G., Mortley K., Robienie fikcji (rozmowa), przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12.
 20. Perec G., Oriol-Boyer C., Mathews H., Co pobudza moje bajczarstwo? (rozmowa), przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12.
 21. Sławek T., Byt bez twarzy, [w:] Twarz, red. A. Chojecki, S. Rosiek, „Punkt po Punkcie” 2000, z. I.
 22. Sosnowski A., Gondowicz J., Olczyk J.i in., Perec instrukcja obsługi, Kraków 2010. http://www.teatr1.pointblue.com.pl/teatr.html (dostęp: 20.04.2017).
 23. Wasilewska A., Od tłumacza, [w:] I. Calvino, Jeśli zimową nocą podróżny…, Warszawa 1989.
 24. Wasilewska A., Oulipo, czyli recepta na życie bez końca; http://www.lokatormedia.pl/oulipo-nie-konczy-nawet-smierc-anna-wasilewska/ (dostęp: 21.04.2017).
 25. Wyczerpujący eksperyment. Jerzy Franczak i PIO w rozmowie z Michałem Sowińskim i Katarzyną Trzeciak. http://www.ha.art.pl/projekty/rozmowy/4911-wyczerpujacy-eksperyment-jerzy-franczak-i-pio-w-rozmowie-z-michalem-sowinskim-i-katarzyna-trzeciak.html (dostęp: 21.04.2017).