Pressto.

Nagłowek strony

Nr 27 (2017)

Spis treści

Spis treści PDF
  1-6

Artykuł wstępny

Dramatyczne przestrzenie Andrzeja Wajdy PDF
Anna Krajewska 7-10

Pamięć

Laudacja dla Andrzeja Wajdy PDF
Jacek Popiel 13-18
Andrzej Wajda – reżyser przestrzeni PDF
Jacek Purchla 19-26
Andrzej Wajda. Szkicownik PDF
Bogna Dziechciaruk-Maj 27-30
Archiwum Andrzeja Wajdy PDF
Mateusz Matysiak 31-34
Wajda i aktorzy PDF
Beata Guczalska 35-46
Uwagi o aktorstwie w filmach Andrzeja Wajdy PDF
Marek Hendrykowski 47-58
Danton. Wektory interpretacji filmu Andrzeja Wajdy PDF
Włodzimierz Szturc 59-76
Tworzenie obrazu przeszłości w trylogii robotniczej Andrzeja Wajdy PDF
Krzysztof Kornacki 77-92
Dokumentalny świat Andrzeja Wajdy PDF
Katarzyna Mąka-Malatyńska 93-116
„W ogóle jestem niechętny dźwiękom”. Muzyka w filmie Tatarak Andrzeja Wajdy PDF
Anna Al-Araj 117-138
„Pan sądzi, że koniec bliski?”. Późny modernizm, duchy kina i Wesele Andrzeja Wajdy PDF
Miłosz Stelmach 139-150
Wajda autotematyczny. Wszystko na sprzedaż i Tatarak Andrzeja Wajdy PDF
Wojciech Otto 151-170

Rozprawy

Pisanie jako ślad i jako dar. O Próbach pisma Witolda Wirpszy PDF
Andrzej Zawadzki 173-194
Dramatografia PDF
Anna Krajewska 195-226
Literackie inscenizacje Georges’a Pereca PDF
Ewelina Woźniak-Czech 227-244
Posągi jako źródła nowej epistemologii (przypadek Michela Serresa) PDF
Katarzyna Trzeciak 245-258

Prezentacje

„Dezynfekcja”. Literatura polska wobec eksterminacji osób psychicznie chorych PDF
Arkadiusz Morawiec 261-296

Interpretacje

Gra z romantycznym afektem w Mariaszu Artura Daniela Liskowackiego PDF
Patrycja Malicka 299-316
Poezja i zmysły. Antyczny topos wody i wina jako teoria iudicium litterarium w twórczości Jana Kochanowskiego PDF
Jarosław Bedyniak 317-342

Przekłady

Gatunki filozoficzne PDF
Gabriel Lîiceanu 345-354

Recenzje

Terencjusz według Ewy Skwary PDF
Mirosław Kocur 357-361
Pałuba w sieci porównań PDF
Sylwia Panek 362-370
Noty o autorach PDF
  371-376
Profiles of contributors PDF (English)
  377-382


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo