Nr 27 (2017)

Pamięci Andrzeja Wajdy

. .
6
Pamięci Andrzeja Wajdy
PDF

Artykuł wstępny

Anna Krajewska
7-10
Dramatyczne przestrzenie Andrzeja Wajdy
PDF

Przekłady

Gabriel Lîiceanu
345-354
Gatunki filozoficzne
PDF

Recenzje

Mirosław Kocur
357-361
Terencjusz według Ewy Skwary
PDF
Sylwia Panek
362-370
Pałuba w sieci porównań
PDF