Z antykiem w tle…
PDF

Słowa kluczowe

anamorphic reception
reading dramaturgy
archive changes

Jak cytować

Krajewska, A. (2019). Z antykiem w tle…. Przestrzenie Teorii, (30), 7–13. https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.0

Abstrakt

An introduction to this year`s issue of “Przestrzenie Teorii” reflecting on the possibilities offered byanamorphic reception. The proposed reading category shows how we can influence the past in our individual reading acts.
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.0
PDF

Bibliografia

Baltrusaitis J., Anamorfozy, czyli Thaumaturgus opticus, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2009.

Begam R., Samuel Beckett and the End of Modernity, Standford 1996.

Didi-Huberman G., Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, przeł. B. Brzezicka, na s. 7–20 wykorzystano tłumaczenie A. Leśniaka, Gdańsk 2011.

Krajewska A., Dramaty lustrzane, [w:] Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze, pod red. B. Tokarz, Katowice 2002.

Leśniak A., Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Kraków 2010.

Markowski M.P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2009.

Ziomek J., Projekt wykonawcy w dziele literackim a problemy genologiczne, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, wybór i oprac. J. Degler, Wrocław 1988.