Pressto.

Nagłowek strony

Nr 30 (2018)

Spis treści

Spis treści PDF
  2-6

Artykuł wstępny

Z antykiem w tle… PDF
Anna Krajewska 7–13

Rozprawy

Od Valerie do Fausta i Wolnego strzelca: kilka uwag o intertekstualnej strategii I części Dziadów PDF
Jerzy Fiećko 17–48
O pochodzeniu tragedii albo co zawdzięczamy Arystotelesowi PDF
Jacek Wachowski 49–61
Kilka uwag na temat komunikacji interpersonalnej w Ajschylosowym Agamemnonie PDF
Elżbieta Wesołowska 63–77
Hipolit jako Edyp: reinterpretacja mitu w powieści Antoniego Libery Madame PDF
Mateusz Stróżyński 79–111
Ad rem, czyli ku nowej recepcji antyku w ponowoczesnym świecie PDF
Aleksander Wojciech Mikołajczak 113–131
Literacki opór wobec lektury odczarowującej PDF
Marek Ostrowski 133–145
Wymiary transfikcjonalności PDF
Krzysztof M. Maj 147–166
Scena prawdy dyskursywnej i postprawdy. „Fakty autentyczne” i fakty medialne we współczesnym teatrze polskim PDF
Piotr Dobrowolski 167–186
„Trudne” wiersze. Wokół lingwistycznej poezji kobiet PDF
Joanna Grądziel-Wójcik 187-204
„Czemu Cię nie ma na odległość ręki”. Listy – zdarzenia literackie Adama Ziemianina PDF
Dorota Wojda 205-230
Zwi(ch)nięte koło radykalnohermeneutyczne PDF
Patryk Szaj 231-245
Zrozumieć miasto. Hermeneutyka jako metoda badania fenomenu współczesnego miasta PDF
Piotr Szczepański 247-258
Czy podejście hermeneutyczne jest interpretacyjnym wytrychem? Diagnoza i propozycja w kontekście współczesnej prozy PDF
Katarzyna Szkaradnik 259-275
Hermeneutyka i ἄσκησις. O żywotności Platońskiej μελέτης θανάτου PDF
Mieszko Wandowicz 277-288

Interpretacje

Rumuńska choroba na śmierć. Kilka uwag o hermeneutyce cielesności (na przykładzie prozy Maxa Blechera) PDF
Błażej Szymankiewicz 291-302
Utrata Władimira Makanina – ku hermeneutycznemu radykalizmowi PDF
Krzysztof Tyczko 303-313
Iluzje obecności. Cielesność w Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego PDF
Kamila Kulessa 315-328

Noty o Autorach

Noty o autorach PDF
  329-338


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo