Nr 30 (2018)

Rozprawy

Jerzy Fiećko
17–48
Od Valerie do Fausta i Wolnego strzelca: kilka uwag o intertekstualnej strategii I części Dziadów
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.1
PDF
Jacek Wachowski
49–61
O pochodzeniu tragedii albo co zawdzięczamy Arystotelesowi
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.2
PDF
Elżbieta Wesołowska
63–77
Kilka uwag na temat komunikacji interpersonalnej w Ajschylosowym Agamemnonie
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.3
PDF
Mateusz Stróżyński
79–111
Hipolit jako Edyp: reinterpretacja mitu w powieści Antoniego Libery Madame
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.4
PDF
Aleksander Wojciech Mikołajczak
113–131
Ad rem, czyli ku nowej recepcji antyku w ponowoczesnym świecie
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.5
PDF
Marek Ostrowski
133–145
Literacki opór wobec lektury odczarowującej
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.6
PDF
Krzysztof M. Maj
147–166
Wymiary transfikcjonalności
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.7
PDF
Piotr Dobrowolski
167–186
Scena prawdy dyskursywnej i postprawdy. „Fakty autentyczne” i fakty medialne we współczesnym teatrze polskim
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.8
PDF
Joanna Grądziel-Wójcik
187-204
„Trudne” wiersze. Wokół lingwistycznej poezji kobiet
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.9
PDF
Dorota Wojda
205-230
„Czemu Cię nie ma na odległość ręki”. Listy – zdarzenia literackie Adama Ziemianina
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.10
PDF
Patryk Szaj
231-245
Zwi(ch)nięte koło radykalnohermeneutyczne
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.11
PDF
Piotr Szczepański
247-258
Zrozumieć miasto. Hermeneutyka jako metoda badania fenomenu współczesnego miasta
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.12
PDF
Katarzyna Szkaradnik
259-275
Czy podejście hermeneutyczne jest interpretacyjnym wytrychem? Diagnoza i propozycja w kontekście współczesnej prozy
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.13
PDF
Mieszko Wandowicz
277-288
Hermeneutyka i ἄσκησις. O żywotności Platońskiej μελέτης θανάτου
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.14
PDF

Noty o Autorach

329-338
Noty o autorach
PDF