Kilka uwag na temat komunikacji interpersonalnej w Ajschylosowym Agamemnonie
PDF

Słowa kluczowe

pragmatics
dialogue
gender
communication
silence
weakness

Abstrakt

The presented paper considers the problem of misunderstanding between two people on the ancient stage. The author chose two dramatical interrelations in Agamemnon by Aeschylus. Each of these dialogues presents different incongruity between question or order and the response, which can be caused from one side in the pride, power, and fear, and suffering or weakness from the other. We should undertake also some details concerning the importance of silence during the dramatic conversation, sometimes neglected by the scholars. The participant (reader or spectator) of such passages may feel uncertain, if this is a sophisticated play of the author with him, or even a vestige of his interest in human psychology.
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.3
PDF

Bibliografia

The Complete Greek Tragedies: Aeschylus, eds. D. Grene, R. Lattimore, Chicago 1959.

„Agamemnon” in Performance 458 BC to AD 2004, eds. F. Macintosh, P. Michelakis, E. Hall, O. Taplin, Oxford 2005.

Aeschylus, The Agamemnon of Aeschylus. With Verse Translation, Introduction and Notes, eds. W. Headlam, A.C. Pearson, Cambridge 2009.

Ajschylos, Agamemnon, [w:] Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej, tłum. S. Srebrny, K. Morawski, J. Łanowski, wybór i oprac. S. Stabryła, Kraków 1975.

Ajschylos, Tragedie, t. II, Oresteja: Agamemnon, Ofiarnice, Boginie łaskawe, tłum. i oprac. R.R. Chodkowski, Lublin 2016.

Bednarczyk-Kędziorek E., Chór jako osoba dramatu w tragediach Ajschylosa, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1979, 4, s. 41–55.

Benjamin W., Twórca jako wytwórca, tłum. H. Orłowski, Poznań 1975.

Bibik B., Translatoris vestigia. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy „Orestei” Ajschylosa, Toruń 2016.

Chodkowski R.R., „Agamemnon” Ajschylosa. Studium nad strukturą tragedii lirycznej, Lublin 1985.

Chodkowski R.R., Funkcja obrazów scenicznych w tragediach Ajschylosa, Wrocław 1975.

Dawe R., Inconsistency of plot and character in Aeschylus, “Proceedings of Cambridge Philological Studies” 1963, 9, s. 21–62.

Dąmbska I., O funkcjach semiotycznych milczenia, [w:] I. Dąmbska, Znaki i myśli. Wybór

pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 1975, s. 93–105.

Foley H., Female Acts in Greek Tragedy, Princeton 2001.

Goheen R., Aspects of dramatic symbolism: Three Studies in the “Oresteia”, “American Journal of Philology” 1955, 76, 2, s. 115.

Harris J.P., Cassandra swan’s song: Aeschylus’ use of fable in “Agamemnon”, “Greece, Rome and Byzantine Studies” 2012, 52, s. 540–558.

Holland N.N., Interpretacja literatury a trzy fazy psychoanalizy, tłum. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1981, 72, 4, s. 343–358.

Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, Warszawa 1988.

Kitto H.D.F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.

Krajewska A., Milczenie w dramacie, „Teksty” 1978, 5 (41), s. 140–152.

Kubaszczyk J., Przekład jako przedmiot przedstawiający: ku ontologicznej definicji przekładu,

„Przekładaniec” 2016, 32, s. 194–210.

Levinson S.C., Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski, K. Stachowicz, Warszawa 2010.

Maguire L., Helen of Troy: From Homer to Hollywood, Oxford 2009.

Mastronarde D., Contact and Discontinuity: Some Conventions of Speech and Action on the Greek Tragic Stage, Berkeley 1979.

McNeil L., Bridal Clothes, Cover-Ups, and Kharis: The ‘Carpet scene’ in Aeschylus’ “Agamemnon”, “Greece and Rome” 2005, 52, 1, s. 1–17.

Searle J., Czynności mowy, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.

Taplin O., Aeschylean silences and silences in Aeschylus, “Harvard Studies in Classical Philology” 1972, 76, s. 57–97.

Taplin O., The Stagecraft of Aeschylus. The Dramatic Use of Exits and Entrances in Greek Tragedy, Oxford 1977.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Wesołowska E., Some remarks on lie in Senecan “Phaedra”, “Euphrosyne” 2000, 28,

s. 337–354.