Iluzje obecności. Cielesność w Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego
PDF

Słowa kluczowe

body
film
subjectivity specter

Abstrakt

This paper aims at providing an analysis of Krzysztof Kieślowski’s film No end (1984), focused mainly on representations of corporality. The article attempts to interpret possible meanings of the phantasmatic dimension of existence and its impact on the reality constructed in the film. It also examines issues related to identification and the articulation of sensuous presence in cinematic images.

https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.17
PDF

Bibliografia

Bal M., Narratologia: wprowadzenie do teorii narracji, przekład zespołu tłumaczy ze specjalizacji przekładowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, Kraków 2012.

Bodzioch-Bryła B., Ku ciału post-ludzkiemu: o młodej poezji i nowej rzeczywistości, „Teksty Drugie” 2002, nr 6, s. 42–57.

Bogusławski M.M., Czy potrzebujemy ontologicznej refleksji nad ciałem?, „Prace Kulturoznawcze” 2012, nr 14, s. 55–68.

Deleuze G., Kino. 1. Obraz-ruch. 2. Obraz-czas, tłum. J. Margański, Gdańsk 2008.

Dybel P., Samouwiedzenie w lustrze, „Przegląd Filozoficzny” 1996, nr 4, s. 7–18.

Dybel P., Urwane ścieżki: Przybyszewski – Freud – Lacan, Kraków 2000.

Janion M., Projekt krytyki fantazmatycznej, [w:] M. Janion, Zło i fantazmaty. Prace wybrane, t. 3, Kraków 2001, s. 157–184.

Kowalczyk S., Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009.

Kwiatkowska P., Somatografia: ciało w obrazie filmowym, Kraków 2011.

Lacan J., Stadium zwierciadła jako czynnik kształtujący funkcję ja, w świetle doświadczenia psychoanalitycznego, tłum. J.W. Aleksandrowicz, „Psychoterapia” 1987, nr 4, s. 5–9.

Lang H., Język i nieświadomość, tłum. P. Piszczatowski, Gdańsk 2005.

Laplanche J., Pontalis J.-B., Projekcja, [w:] Słownik psychoanalizy, tłum. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, Warszawa 1996, s. 246–252.

Markowski M.P., Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.

Mitosek Z., Mimesis: zjawisko i problem, Warszawa 1997.

Przylipiak M., Nie na temat, „Kino” 1986, nr 224, s. 8–10.

Rembowska-Płuciennik M., Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Toruń 2012.

Sobolewski T., W samotności, „Kino” 1985, nr 222, s. 10–13.

Starobiński J., Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni, tłum. W. Kwiatkowski „Pamiętnik Literacki” 1972, nr 4, s. 217–232.

Žižek S., Przekleństwo fantazji, tłum. A. Chmielewski, Wrocław 2001.

Žižek S., Wzniosły obiekt ideologii, tłum. J. Bator, P. Dybel, Wrocław 2001.