Rumuńska choroba na śmierć. Kilka uwag o hermeneutyce cielesności (na przykładzie prozy Maxa Blechera)
PDF

Słowa kluczowe

Max Blecher
hermeneutics of carnality
hermeneutics of dying
sanitarian literature

Jak cytować

Szymankiewicz, B. (2019). Rumuńska choroba na śmierć. Kilka uwag o hermeneutyce cielesności (na przykładzie prozy Maxa Blechera). Przestrzenie Teorii, (30), 291–302. https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.15

Abstrakt

In the European literature and culture of the interwar period we can observe increased interest in the physicality and the process of dying. Novels which touch upon these subjects are described by some scholars and critics as “sanitarian literature”. The following text is discussing the issues of the works of Max Blecher; his novel “Scarred Hearts” can be included in the circle of mentioned “sanitarian literature”. Blecher’s novel presents certain strategies of dealing with a terminal illness and the finiteness of human existence, as well as the alientation associated with these. The most frequently cited interpretive trail in this case is the philosophy of Kierkegaard, Jaspers and Heidegger. In the first part of the article, I refer to Blecher’s biography and his reception, while in the next part I contrast selected excerpts from his novel with philosophical hermeneutics.

https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.15
PDF

Bibliografia

Bernhard Th., Autobiografie, przeł. S. Lisiecka, Kraków 1998.

Blecher M., Zabliźnione serca, przeł. T. Klimkowski, Warszawa 2014.

Blecher M., Zdarzenia w bliskiej nierzeczywistości, przeł. J. Kornaś-Warwas, Sejny 2013.

Błoński J., Romans z tekstem, Kraków 1981.

Breton A., Nadja, przeł. J. Waczków, Kraków 1993.

Dąbrowski M., Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku, Izabelin 1996.

Dybel P., Oblicza hermeneutyki, Kraków 2012.

Franczak J., Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej, Kraków 2007.

Górska U., W poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej: przypadek bohatera galicyjskiego, Warszawa 2012.

Herlth J., Słodko-gorzkie heterotopie. Bruno Schulz i „tekst sanatoryjny” w europejskiej literaturze okresu międzywojennego, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2013, nr 2(16).

Hot blackink: modernist idiosyncrasies: Urmuz – Mateiu – Blecher – Fondane – Naum, Bucureşti 2003.

Hryhorowicz Z., Bruno Schulz i Max Blecher: powinowactwa przestrzeni, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 2009, nr 16.

Jakubowski P., Hermeneutyka umierania, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2012, nr 9.

Janovská H., Metafizycké autobiografie Maxe Blechera, [w:] M. Blecher, Příhody z bezprostředního neskutečna, Zjizvená srdce, přeložila H. Janovská, Praha 1996.

Łubieniewska E., Czysta forma i bebechy, Kraków 2007.

Markowski M.P., Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.

Miller H., Durrell L., Listy 1935–1980, przeł. Z. Stanisławska, Warszawa 2001.

Nalewajk Ż., W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza, Gdańsk 2010.

Prokopski J.A., Śmierć jako misterium ludzkiej skończoności, [w:] J.A. Prokopski, Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności, Kęty 2007.

Rewers E., Od doświadczenia po doświadczenie. „Niewinny” dotyk nowoczesności, „Teksty Drugie” 2006, nr 3.

Schulz B., Księga listów, wstęp i oprac. J. Ficowski, Kraków 1975.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, Warszawa 2010.

Ubertowska A., Cielesna retoryka Brunona Schulza, [w:] Między słowem a ciałem. Materiały z IV Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2001.

Zawadzki A., Literatura a myśl słaba, Kraków 2010.