Zwi(ch)nięte koło radykalnohermeneutyczne
PDF

Słowa kluczowe

radical hermeneutics
deconstruction
hermeneutic circle

Abstrakt

The article is an interpretation of the traditional figure of the hermeneutic circle made from the perspective of John D. Caputo’s radical hermeneutics. It begins with a recapitulation of the most important modern positions on the hermeneutic circle, which postmodern hermeneutics radicalizes, noting the impossibility of its closure or fulfillment. Movement in the postmodern hermeneutic circle takes place not between the parts and the whole, but only between the different parts. Thus, one might say that this circle is twisted, and this has a dual meaning. It evokes Jacques Derrida’s interpretation of a phrase from Hamlet, “time is out of joint”, but it also plays with the meaning of the twist, which can be understood as a Verwindung: the impossibility of the transgression beyond modern hermeneutics.

https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.11
PDF

Bibliografia

Agamben G., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa 2008.

Białoszewski M., Choroba, [w:] M. Białoszewski, Wiersze, Warszawa 2003.

Caputo J.D., Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference to Deconstruction, Bloomington 1993.

Caputo J.D., Demythologizing Heidegger, Bloomington and Indianapolis 1993.

Caputo J.D., How to Read Kierkegaard, New York 2007.

Caputo J.D., More Radical Hermeneutics: On Not Knowing Who We Are, Bloomington and Indianapolis 2000.

Caputo J.D., Prayers and Tears of Jacques Derrida. Religion without Religion, Bloomington and Indianapolis 1997.

Caputo J.D., Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, Bloomington and Indianapolis 1987.

Deleuze G., Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997.

Derrida J., Przemoc i metafizyka. Esej o myśli Emmanuela Lévinasa, przeł. K. Matuszewski i P. Pieniążek, [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1992.

Derrida J., Psyche. Odkrywanie innego, przeł. M.P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997.

Derrida J., Sauf le nom (Post-Scriptum), [w:] J. Derrida, On the Name, przeł. J.P. Leavey Jr., Stanford 1995.

Derrida J., The Force of Law. The „Mystical Foundation of Authority”, przeł. M. Quaintance, “Cardozo Law Review” 1990, nr 5–6.

Derrida J., Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa międzynarodówka, przeł. T. Załuski, Warszawa 2016.

Dilthey W., Powstanie hermeneutyki, [w:] W. Dilthey, Pisma estetyczne, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1982.

Dziuban Z., Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego, Poznań 2009.

Gadamer H.-G., Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.

Gadamer H.-G., Koło jako struktura rozumienia, przeł. G. Sowiński, [w:] Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, red. G. Sowiński, Kraków 1993.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Warszawa 2004.

Heidegger M., Co zwie się myśleniem?, przeł. J. Mizera, Warszawa-Wrocław 2000.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2010.

Heidegger M., Powiedzenie Anaksymandra, przeł. J. Sidorek, [w:] M. Heidegger, Drogi lasu, Warszawa 1997.

Kasperski E., Hermeneutyka. Teoria interpretacji, [w:] Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, wyd. 2, Warszawa 2001.

Kierkegaard S., Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej przez Constantina Constantiusa, [w:] S. Kierkegaard, Powtórzenie. Przedmowy, przeł. i oprac. B. Świderski, Warszawa 2000.

Leśniewski N., O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.

Marzec A., Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Warszawa 2015.

Pessoa F., Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie, przeł. M. Lipszyc, Izabelin 2007.

Przyłębski A., Hermeneutyczna antropologia Wilhelma Diltheya, [w:] A. Przyłębski, Krytyka hermeneutycznego rozumu. Preliminaria, Kraków 2016.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, wstęp K. Rosner, Warszawa 1989.

Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.

Schleiermacher F., Hermeneutics and Criticism. And Other Writings, przeł. A. Bowie, Cambridge 1998.

Shakespeare W., Hamlet, przeł. M. Słomczyński, Kraków 1995.

Shakespeare W., Hamlet, królewicz duński, przeł. W. Tarnawski, Wrocław 1966.

Spanos W.V., Heidegger, Kierkegaard, and the Hermeneutic Circle: Towards a Postmodern Theory of Interpretation as Dis-closure, [w:] Martin Heidegger and the Question of Literature, ed. W.V. Spanos, Bloomington and London 1979.

Staiger E., Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgeschichte, München 1963.

Szondi P., Wprowadzenie do hermeneutyki literackiej, [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia, wybór, oprac. i wstęp H. Orłowski, Warszawa 1986.