Literacki opór wobec lektury odczarowującej
PDF

Słowa kluczowe

disenchantment
instrumentalism
otherness
ethics
epistemology
interpretation

Jak cytować

Ostrowski, M. (2019). Literacki opór wobec lektury odczarowującej. Przestrzenie Teorii, (30), 133–145. https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.6

Abstrakt

The paper deals with issues regarding the disenchantment of literature stemming from the instrumental approach in literary studies. It highlights cases of resistance to this disenchantment of literature both in academic and literary works. The instrumental lecture is contrasted with the creative one, which results from opening up to otherness contained within the text. The creation of unassimilated otherness is the drving force of the literary avant-garde, which uses it as a defence against scientific disenchantment. Possible reasons for the feeling of literary disenchantment are discussed in this paper and the validity of such fears is taken into consideration.
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.6
PDF

Bibliografia

Attridge D., Jednostkowość literatury, tłum. P. Mościcki, Kraków 2007.

Berenson F., Hegel on Others and the Self, “Philosophy”, nr 57 (219), http://www.jstor.org/stable/4619540 [dostęp: 6.05.2017].

Calvino I., Jeśli zimową nocą podróżny…, Warszawa 1998.

Culler J., Literatura w teorii, tłum. M. Maryl, Kraków 2013.

Culler J., Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998. de Man P., Resistance to theory, “Theory and Literature” 2002, nr 33.

Derrida J., Psyche. Odkrywanie innego, przeł. M.P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997.

Fish S., Interpretacja, retoryka, polityka, tłum. K. Abriszewski, Kraków 2002.

Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki, tłum. E. Feliksiak, Warszawa 1987.

Fryer D.R., The Intervention of the Other, Ethical Subjectivity in Levinas and Lacan, New York 2004.

Graff A., Nie oddamy Joyce’a!, [w:] Od Joyce’a do liberatury: szkice o architekturze słowa, red. K. Bazarnik, Kraków 2002.

Interpretacja i nadinterpetacja, red. S. Collini, tłum. T. Bieroń, Kraków 1996.

Kambourov D., Literary Institutions and the Institution of Literature in the Wake of Theory, http://www.iwm.at/wp-content/uploads/jc-06-10.pdf [dostęp: 19.12.2016].

Lyotard J.-F. Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.

Markowski M.P., Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 2001.

Markowski M.P., Polityka wrażliwości, Kraków 2013.

Max D.T., The Injustice Collector, http://www.newyorker.com/magazine/2006/06/19/the-injustice-collector?printable=true [dostęp: 8.03.2017].

Mickiewicz A., Romantyczność, [w:] A. Mickiewicz, Ballady i romanse, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse.pdf [dostęp: 07.05.2017].

Nealon J.T., The Ethics of Dialogue: Bakhtin and Levinas, “College English” 1997, nr 2(59), http://www.jstor.org/stable/378545 [dostęp: 4.05.2017].

Pieszak E., Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym: Gombrowicza, Schelera i Lévinasa ścieżki spotkania w pobliżu wielkich dróg, Poznań 2003.

The Oxford companion to philosophy, ed. T. Honderich, Oxford 1995.

Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Lublin 1994.

Weber M., Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004.