Ad rem, czyli ku nowej recepcji antyku w ponowoczesnym świecie
PDF

Słowa kluczowe

classical or antique heritage
postmodernity
objects
methodology
speculative realism
metadesign
Actor Network Theory (ANT)

Abstrakt

This article presents the shift in the ontological status and function of Ancient Greek and Roman cultural heritage undergone by Western civilization in the last decades of the twentieth and early twenty-first centuries. Antique tradition has since ceased to be transmitted simply as a system of ideas, values or role models, which was successively actualized in the process of its reception. In the post-modern consciousness, Ancient Greek and Roman heritage began to be understood as an individual collection of objects, consumed by society and adapted for the implementation of specific aims and aspirations. This shift consequentially results in the obsolescence of the investigative methodologies used in the study of the reception of antiquity, which have been adapted so far, and thus challenges us to search for more adequate ways of description and analysis of this cultural phenomenon. In light of this, the article presents a new understanding of the reception process and postulates a new research method, referring to the categories of speculative realism, theory of metadesign and the concept of Actor Network Theory (ANT).
https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.5
PDF

Bibliografia

Antiquity in Popular Literature and Culture, http://www.phsi.amu.edu.pl/fancud_konferencja.html [dostęp: 14.04.2015].

Attfield J., Wild Things: The Material Culture of Everyday Life, New York 2000.

Best Films about Ancient and Medieval Times, www.imdb.com/list/ls008306192/ [dostęp: 16.04.2015].

Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, przeł. W. Galewicz, Warszawa 1999.

Caesars Palace Las Vegas Hotel and Casino, http://www.caesars.com [dostęp: 16.04.2015].

Czeremski M., Dominas K., Napiórkowski M., Mit pod lupą II, Kraków 2013, s. 48–78.

Dominas K., Bogowie i herosi w kulturze popularnej na przykładzie produkcji Wolfganga Petersena „Troja” oraz Tarsema Singha „Immortales. Bogowie i herosi”, [w:] Fantastyczność i cudowność. „Homo myticus”. Mityczne wzorce tożsamości, red. B. Trocha, G. Trębicki, H. Kubicka, Zielona Góra 2014.

Dominas K., Internetowa recepcja mitu na przykładzie wybranych podań grecko-rzymskiej literatury, [w:] Studia mitoznawcze. Współczesna obecność mitu, red. I. Błocian,

E. Kwiatkowska, Toruń 2012.

Gibson J., The Ecological Approach to Visual Perception, Hillsdale 1986.

Glenn M., Stipula Eturia 991, http://www.marcuslink.com/pensofnote/stipula-eturia991.html [dostęp: 14.04.215].

Harman G., Traktat o przedmiotach, przekł. i posłowie M. Rychter, Warszawa 2013.

Hegemony Rome: Rise of Caesars, Longbow Digital Arts, 2014, http://www.longbowgames.com/rome/ [dostęp: 16.04.2015].

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1997.

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1967.

Kahney L., Jony Ive. Geniusz, który zaprojektował najsłynniejsze produkty Apple, przeł.M. Jóźwiak, Kraków 2014.

Krajewski M. (red.) W stronę socjologii przedmiotów, Poznań 2005.

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. K. Abriszewski, A. Derra, Kraków 2010.

Mikołajczak A., Dominas K., Kaźmierczak M., W cyfrowym labiryncie, Gniezno 2005.

Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa 2013.

Papanek V., Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, przeł.J. Holzman, Łódź 2012.

Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu [dostęp: 14.04.2015].

Rosińska M., Przemyśleć u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne, Warszawa 2010.

Sinko T., Hellada i Roma w Polsce. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933.

Sipiński B., Dialog, Poznań 2015.

Sipiński B., Odkrywając podmiotowość z Lévinasem i Marionem, Poznań 2013.

Stabryła S., Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976–1990, Kraków 1996.

Stabryła S., Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945–1975, Kraków 1983.

Strathern M., The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia, Berkeley 1988.

Sudjic D., Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą, przeł. A. Puchejda, Kraków 2013.

Wagner R., The fractal person, [w:] Big Man and Great Man: Personifications of Power in Melanesia, eds. M. Godelier, M. Strathern, Cambridge 1991.

Weston R., 100 idei, które zmieniły architekturę, przeł. E. Tomczyk, Raszyn 2011.

Wróbel S., Przedmowa do polskiego wydania, [w:] G. Harman, Traktat o przedmiotach, przekł. i posłowie M. Rychter, Warszawa 2013.