Utrata Władimira Makanina – ku hermeneutycznemu radykalizmowi
PDF

Słowa kluczowe

radical hermeneutics
metaphysics
Vladimir Makanin
Martin Heidegger
John D. Caputo

Abstrakt

This article deals with radical hermeneutics in Vladimir Makanin’s micro-novel The Loss. The article presents the position that John D. Caputo’s flow is fundamental to Makanin’s hermeneutics. The author refers to Vladimir Ivancov’s research and debates with Anna Skotnicka and Anna Stankevich

https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.16
PDF

Bibliografia

Caputo J.D., Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka, przeł. T.K. Sieczkowski, „Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne” 2001, nr 12, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article66 [dostęp: 20.08.2016].

Czajka Ł., Krzyż i chora. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo, Poznań 2013.

Dziuban Z., Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego, Poznań 2009.

Iwancow W., Biesieda Władimira Iwancowa s pisatielem Władimirom Makaninym, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007, s. 165–179.

Iwancow W., Prostranstwienno-wriemiennaja organizacija chudożestwiennogo mira W.S. Makanina,, Sankt-Petersburg 2007 [na prawach rękopisu].

Kula J., Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina, Warszawa 2013.

Makanin W., Andegraund, ili Gieroj naszego wriemieni, Moskwa 2010, s. 116.

Makanin W., Utrata, [w:] W. Makanin, Kawkazskij pliennyj (sbornik), Moskwa 2009 [ebook, pdf].

Skotnicka A., Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina, „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1(125), s. 52–72.

Stankiewicz A., Sakrum w sistiemie prostranstwiennych modelej Władimira Makanina — powiest’ Utrata, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007, s. 27–36.