Zrozumieć miasto. Hermeneutyka jako metoda badania fenomenu współczesnego miasta
PDF

Słowa kluczowe

hermeneutics
city
spatial turn
space
understanding
cultural urban studies

Jak cytować

Szczepański, P. (2019). Zrozumieć miasto. Hermeneutyka jako metoda badania fenomenu współczesnego miasta. Przestrzenie Teorii, (30), 247–258. https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.12

Abstrakt

In this article, the author presents the hermeneutic perspective of research in urban studies (‘hermeneutics of the city’) carried out within the field of cultural urban studies. ‘Hermeneutics of the city’ is still an unrealized project within the spatial turn in cultural studies. It is necessary to review and systematize the existing positions that make up the ‘hermeneutics of the city’ and outline its frameworks as theory.

https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.12
PDF

Bibliografia

Bachmann-Medick D., Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.

Buczyńska-Garewicz H., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006.

Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, przeł. M.A. Urbańska, Kraków 2013.

Global Networks, Linked Cities, ed. S. Sassen, London–New York 2002.

Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, [w:] M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Warszawa 2002.

Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, przeł. Ł. Mojsak, Warszawa 2014.

Key Thinkers on Space and Place, eds. P. Hubbard, R. Kithin, London 2011.

Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, red. E. Rewers, Warszawa 2014.

Lenz S., Wpływ krajobrazu (landszaftu) na człowieka, przeł. Z. Kadłubek, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.

Lynch K., Obraz miasta, przeł. T. Jeleński, Węgrzce 2011.

Madurowicz M., Ciągłość miasta. Prolegomena, Warszawa 2017.

Malpas J., Heidegger and the Thinking of Place. Explorations in the Topology of Being, Cambridge 2012.

Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.

Pisanie miasta – czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997.

Place, Space and Hermeneutics, ed. B.B. Janz, Berlin 2017.

Reading the City – Developing Urban Hermeneutics / Stadt lesen – Beiträge zu einer urbanen Hermeneutik, eds. N. Giersig, D. Hassenpflug, B. Stratmann, Weimar 2011.

Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.

Rosner K., Heremeneutyka jako krytyka kultury, Warszawa 1991.

Stevenson D., Cities and Urban Cultures, Philadelphia 2003.

Szalewska K., Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie, Gdańsk 2017.

The Cybercities Reader, ed. S. Graham, London–New York 2004.

The Hieroglyphics of Space: Reading and Experiencing the Modern Metropolis, red. N. Leach, London–New York 2002.

The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives, eds. B. Warf, S. Arias, London-New York 2009.

Thinking space, eds. M. Crang, N. Thrift, London–New York 2003.

Understanding the City. Contemporary and Future Perspectives, eds. J. Eade, C. Mele, Oxford 2002.