Hermeneutyka i ἄσκησις. O żywotności Platońskiej μελέτης θανάτου
PDF

Słowa kluczowe

death
dying
ἄσκησις
μελέτη θανάτου

Abstrakt

Philosophy is, first and foremost, the art of self-discovery. It has been that since its dawn, from the Delphic oracle to the present day. This is why pieces of ancient writing should be read as stimuli to one’s own thinking, so as to (in the name of hermeneutic fairness) not offend the old masters. A fragment which serves this purpose better and better as uncertainty of the author’s intentions grows is “μελέτη θανάτου” (Plato, Phaedo). The variety of possible translations enables this: “practice of death”, “care for death”, “exercise in death”, along with a range of thanatological questions, all but independent from the translations themselves. The abundance of possible interpretations also helps remind us of something which is well worth remembering: words are more of a tool aiding understanding than the actual aim of that understanding.

https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.14
PDF

Bibliografia

Platon, Phaidon

Φαίδων, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0169%3Atext%3DPhaedo%3Asection%3D57a [dostęp: 15.03.2016].

Fedon, tłum. R. Legutko, Kraków 1995.

Fedon, [w:] Platon, Dialogi, t. I, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999.

Phaedo, [w:] Plato, Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo. Phaedrus, tłum. H. North Fowler, Cambridge 1999.

Phædo, tłum. Edward Meredith Cope, Cambridge 1875.

Phædo, <https://archive.org/details/theapologyphaedo02platuoft> [dostęp: 13.03.2016], tłum. Benjamin Jowett.

Phaidon, tłum. T. Ebert, Göttingen 2004.

Phaidon, http://gutenberg.spiegel.de/buch/platons-werke-2430/81 (dostęp: 13.03.2016), tłum. F. Schleiermacher.

Phedon, [w:] Dzieła Platona. 1. Apologia czyli Obrona Sokratesa, 2. Kriton, 3. Phedon czyli O nieśmiertelności duszy, tłum. F. Kozłowski, Warszawa 1845.

Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, Warszawa 1957.

Albert K., O Platońskim pojęciu filozofii, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 1991.

Albert K., Studia o historii filozofii, tłum. B. Baran, J. Marzęcki, Warszawa 2006.

Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 2003.

Cioran E., Wyznania i anatemy, tłum. K. Jarosz, Kraków 2006.

Colli G., Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa–Kraków 1991.

Derrida J., Farmakon, tłum. K. Matuszewski, [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1992.

Derrida J., O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Łódź 2011.

Diels Hermann, Kranz Walter, Die Fragmente der Vorsokratiker, t. 1 (neunte Auflage), Berlin 1960.

Domański J., Metamorfozy pojęcia filozofii, tłum. Z. Mroczkowska, M. Bujko, Warszawa 1996.

Głowala M., Pytania filozoficzne, czyli pochwała naiwności, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2014, numer specjalny Obecność filozofii.

Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 2003.

Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.

Heraklit, 147 fragmentów, tłum. R. Zaborowski, E. Lif-Perkowska, Warszawa 1996.

Homer, Iliad, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D1%3Acard%3D1 [dostęp: 13.03.2016].

Jurewicz O., Słownik grecko-polski, Warszawa 2015.

Kirk G., Raven J., The Presocratic Philosophers, Cambridge 1971.

Liddell H.G., Scott R., A Greek-English Lexicon, New York 1883.

de Maistre J., fragment z Wieczorów petersburskich, za: B. Miciński, O nienawiści, okrucieństwie i abstrakcji, [w:] J. de Maistre, Pisma, Kraków 1970.

Parmenides, fragmenty, tłum. K. Mrówka, [w:] K. Mrówka, Parmenides. Ścieżka prawdy, Warszawa 2012.

Parmenides, fragmenty O naturze, tłum. M. Wesoły, [w:] M. Wesoły, Parmenides – «czcigodny i straszny zarazem», [w:] Człowiek i społeczeństwo w refleksji filozoficznej, red. G. Kotlarski, R. Kozłowski, Poznań 1992.

Platon, Fileb, [w:] Platon, Dialogi, t. II, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999.

Platon, Phaidros, tłum. E. Zwolski, Kraków 1996.

Platon, Teajtet, [w:] Platon, Dialogi, t. II, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999.

Plezia M., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 2007.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja, tłum. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.

Sartre J.-P., Słowa, tłum. J. Rogoziński, Warszawa 1968.

Wittgenstein L., Tractatus Logico-Philosophicus, https://www.gutenberg.org/files/5740/5740-pdf.pdf [dostęp: 15.03.2016].

Wolniewicz B., O Traktacie, [w:] L. Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2000.