Splątane światy literatury i filmu

Main Article Content

Anna Krajewska

Abstrakt

Krajewska Anna, Splątane światy literatury i filmu [The Entangled Worlds of Literature and Film]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 7–12. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.0.


In view of the relations between literature and film, the article contains suggestions for ways to use performative approaches, which preclude concepts of adaptation, in favour of processes defining actions involving the entanglement of the arts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuł wstępny
Biogram autora

Anna Krajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Krajewska – prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Estetyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor naczelna czasopisma teoretycznoliterackiego „Przestrzenie Teorii” oraz serii Biblioteka „Przestrzeni Teorii”. Zajmuje się literaturoznawstwem, zwłaszcza teorią dramatu, estetyką literacką i performatywną. Autorka licznych prac poświęconych teorii i estetycewspółczesnego dramatu, w tym książek: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy (Wrocław 1989 – wyd. I, Poznań 2004 – wyd. II), Dramat i teatr absurdu w Polsce (Poznań 1996), Dramat współczesny. Teoria i interpretacja (Poznań 2005), Dramatyczna teoria literatury (Poznań 2009). W przygotowaniu: Splątany świat, t. 1 Humanistyka performatywna, t. 2 Estetyka antybinarna. ORCID:0000–0001–5622–0852. Adres e-mail: <akraj@amu.edu.pl>.

Bibliografia

  1. Crary J., Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przekł. Ł. Zaremba, I. Kurz, redakcja naukowa i posłowie I. Kurz, Warszawa 2009.
  2. Culler J., Performatyw, [w:] tegoż, Literatura w teorii, przeł. M. Maryl, Kraków 2013.
  3. Deleuze G., Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997.
  4. Helman A., Modele adaptacji filmowej. Próba wprowadzenia w problematykę, „Kino” 1979, nr 6, s. 28–30.
  5. Helman A., Odwieczny temat: adaptacje, <http://ekrany.hekko24.pl/images/teksty/16_helman_adaptacje.pdf> [dostęp: 2.03.2020].
  6. Latour B., Dajcie mi laboratorium a poruszę świat, przekł. K. Abriszewski, Ł. Afeltowicz, „Teksty Drugie” 2009, nr 1–2.
  7. Man P. de, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, wstęp A. Warminski, Gdańsk 2000.
  8. Pawelec D., <http://bip.filmschool.lodz.pl/userfiles/4_autoreferat_po_polsku2.pdf> [dostęp: 2.03.2020].