Opublikowane: 2020-04-15

Kilka refleksji o Rashomonie

Marek Hendrykowski

129-141

Teoria systemu społecznego obiegu literatury

Krzysztof Kozłowski, Marek Kasprzyk; Verner Faulstich

435–451