Filmowe wcielenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Main Article Content

Andrzej Szpulak

Abstrakt

Szpulak Andrzej, Filmowe wcielenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego [Film Incarnations of Krzysztof Kamil Baczyński]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 301–322. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.16.


The text concerns two film biographies of Krzysztof Kamil Baczyński, an outstanding and legendary poet of the Second World War killed in 1944 during the Warsaw Uprising. The films Fourth Day by Ludmiła Niedbalska (1984) and Baczyński by Konrad Piwowarski (2013) were subject to a comparative analysis. It covered genaelogical issues, the poet’s biography and a presentation of his work. The analysis shows the extreme difference in creative concepts, and thus the various possibilities that the biographical film faces.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Andrzej Szpulak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Andrzej Szpulak – prof. UAM dr hab., Instytut Film, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filmoznawca, zajmuje się historią filmu polskiego, kinem religijnym, związkami filmu i literatury. Redaktor naczelny „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz trzech książek, poświęconych twórczości czołowych polskich reżyserów filmowych. ORCID: 0000-0001-9332-9291. Adres e-mail: <aszpulak@amu.edu.pl>.

Bibliografia

 1. Baczyński, z L. Niedbalską rozmawia B. Zagroba, „Film” 1984, nr 32, s. 14.
 2. Budzyński W., Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila, Kraków 2014.
 3. Budzyński W., Testament Krzysztofa Kamila, Warszawa 1998.
 4. Czaja J., Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym, Poznań 2018.
 5. Czajkowski-Dębczyński Z., Dziennik powstańca, Kraków 1969.
 6. Jonca M., „Gdy ja tu pełzam, słaby i ponury…”. Cyprian Norwid w „Domu św. Kazimierza” Ignacego Gogolewskiego, „Studia Filmoznawcze” 2015, nr 36, s. 113–114.
 7. Kołos S., Film biograficzny – gatunek progresywny. Geneza, genologia, strategie narracyjne, Toruń 2018.
 8. Michałowska J., Filmowy tomik poezji. „Wojaczek” Lecha Majewskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 33.
 9. Poprawa A., Niebezpośredniość. Białoszewski w „Parę osób mały czas” Andrzeja Barańskiego, „Studia Filmoznawcze” 2015, nr 36, s. 21–22.
 10. Salska-Kaca M., Z badań nad problemami genologii filmowej, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 7/8, s. 13–26.
 11. Sawicki Z., Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć Powstania Warszawskiego 1944–1989, Warszawa 2005.
 12. Święch J., Wstęp, [w:] K.K. Baczyński, Wybór poezji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.
 13. Walka o pamięć. Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944–1989, red. A. Pasecka, Warszawa 2008.
 14. Żołnierz, poeta, czasu kurz. Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Warszawa 1979.