Biblioteki i bibliotekarze w przestrzeni filmowej (reprezentacje i konotacje)

Main Article Content

Barbara Lena Gierszewska

Abstrakt

Gierszewska Barbara Lena, Biblioteki i bibliotekarze w przestrzeni filmowej (reprezentacje i konotacje) [Libraries and Librarians in the Film Space (Representations and Connotations)]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 213–238. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.11.


Using selected films, a picture of library buildings and their interiors from the 1950s to the present day has been created. The vast majority of libraries are “temples of knowledge”, and librarians (invariably educated and relatively unattractive women) are the “guardians” of the collections. Contemporary film rarely depicts shows libraries as a system not to be overestimated “in the times of smart phones and social media”. Filmmakers’ attention is drawn mainly the interesting architecture of library interiors to, in which “library scenes” are set, hence the aura of library is seldom perceptible. Książnice is often the backdrop or part of the story told in the film, and sometimes reveal other features such as the genre and other books important to the characters.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Barbara Lena Gierszewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Barbara Lena Gierszewska – dr hab. prof. UJK w Kielcach, literaturoznawczyni-filmoznawczyni. Specjalizuje się w historii kina, krytyce filmowej i komunikacji audiowizualnej. Kierownik Pracowni Teatru, Filmu i Nowych Mediów. Autorka książek: Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku (1995), Kino i film we Lwowie do 1939 roku (2006), З історії культури кіно у Львові у 1918–1939 рр. (2004) oraz antologii tekstów: Mniszkówna i co dalej… w polskim kinie (2001), Polski film fabularny 1918–1939. Recenzje (2012), Od „Sodomy i Gomory” do „Pépé le Moko”. Film zachodnioeuropejski w polskiej prasie 1918–1939 (2013). ORCID: 0000-0002-3485-1319. Adres e-mail: <giersz@ujk.edu.pl>.

Bibliografia

 1. Bana, post, <http://forum.nowyebib.info/pun/viewtopic.php?id=433>; post z 16 kwietnia 2011 roku [dostęp: 20.08.2019].
 2. Bibliotekarka Olivia Caliban, blog „Biblioteka Edgara”, <http://biblioteka-edgara.blogspot.com/2018/08/bibliotekarka-olivia-caliban.html> [dostęp: 20.08.2019].
 3. Castells M., Wszystko, co ma znaczenie, to wymiana impulsów w Sieci, rozm. przepr. C. Barney, „Magazyn Sztuki” 2000, nr 24.
 4. [Dwa] 2MAN, Larry 7: Miłość na Fali, <https://www.pcworld.pl/news/Larry-7-Milosc-na-Fali,278692.html> [dostęp: 20.02.2020].
 5. Feusette K., Sam jak pies, „Rzeczpospolita” 2004, nr 281.
 6. Firlej-Buzon A., Absolwent kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, „Książka i Czytelnik” 2005, nr 2.
 7. Główka B., Nowe w bibliotekarstwie akademickim – widziane przez bibliotekarkę z długim stażem pracy, „Bibliotekarz” 2005, nr 9.
 8. Górna M., To King popsuł klaunom reputację, „Gazeta Wyborcza” 2019, nr 211.
 9. Gruchała I., Katalogowanie filmów, „FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (2004, dr. 2005), nr 1/2.
 10. Hart C., The Myth of Material Knowledge: Reading the Image of Library Buildings, “New Library World” 1996, vol. 97, nr 1127.
 11. Helman A., Przestrzeń filmowa, [w:] Słownik filmu, red. R. Syska, Kraków 2010.
 12. Hollender B., Reżyserki szturmem wzięły europejski festiwal, „Rzeczpospolita” 2019, nr 39.
 13. Hopfinger M., Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010.
 14. Jędrych J., Ray Oldenburg i jego teoria trzeciego miejsca, „Warsztaty Bibliotekarskie” 2015, nr 1 (45), <http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-12015-45/ray-oldenburg-i-jego-teoria-trzeciego-miejsca/> [dostęp: 20.08.2019].
 15. Jędrzejko P., Zamknięci w bibliotece, czyli Rozważania o metanarracjach i naukowych wizjach świata, [w:] Światła biblioteki otwartej. Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. D. Pawelec, M. Waga, J. Witek, Katowice 2016.
 16. Kozina I., Rola intymności w architekturze bibliotek, [w:] Światła biblioteki otwartej. Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. D. Pawelec, M. Waga, J. Witek, Katowice 2016.
 17. Kyzioł A., Sierotki kontra opiekun, „Polityka” 2017, nr 2.
 18. Line M.B., Library Management Styles and Structures, a Need to Rethink?, „Journal of Librarianship and Information Science”, London 1991, vol. 23, nr 2.
 19. Łęcki K., Biblioteka – twierdza i raj, [w:] Światła biblioteki otwartej. Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. D. Pawelec, M. Waga, J. Witek, Katowice 2016.
 20. Malesa R., Zawód bibliotekarza. Między przeszłością a przyszłością, „Folia Bibliologica” 2006/2007, t. 48/49.
 21. Marcinkowski P., Autostereotyp czy samouwielbienie, czyli jak sami siebie widzimy, [w:] Przyszłość bibliotek w Polsce, red. J. Sadowska, Warszawa 2008.
 22. Marcinkowski P., Bibliotekarz. Stereotyp czy wizerunek?, [w:] Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich, Rzeszów 2005.
 23. Marcinkowski P., Bibliotekarz. Stereotyp czy wizerunek?, <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/117/1/stereotyp.pdf> [dostęp: 21.08.2019].
 24. Marcinkowski P., Czy bibliotekarz zna język czytelnika?, „EBIB” 2005, nr 4, <http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/marcinkowski.php> [dostęp: 21.08.2019].
 25. Marcinkowski P., Czy bibliotekarze będą budowniczymi społeczeństwa informacyjnego w Polsce?, „Bibliotekarz” 2006, nr 11.
 26. Marcinkowski P., Jak zmienić wizerunek bibliotekarza?, „EBIB” 2006, nr 2, http://ebib.info/2006/72/marcinkowski.php, [dostęp: 21.08.2019].
 27. Michalski C., Bohater chuderlawych chłopców, „Newsweek Polska” 2011, nr 33.
 28. Miczka T., Ostrowska E., Przestrzeń, [w:] Słownik pojęć filmowych, t. 9: Ruch, czas, przestrzeń, montaż, Katowice 1998.
 29. Movie Librarians. Notable Librarians and Librarians in Films, <http://home.earthlink.net/~movielibrarians/> [dostęp: 20.08.2019].
 30. Mukařovský J., W stronę estetyki filmu, [w:] Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972.
 31. Ostaszewski J., Paradoksy przestrzeni filmowej, „Kino” 2001, nr 2.
 32. Ostrowska E., Przestrzeń filmowa, Kraków 2000.
 33. Parnowska M., O bibliotekarzach, bibliofilach, bibliomanach, bibliofagach i bibliotafach, „Twórczość” 2008, R. 64, nr 1.
 34. Piosenka Nie czuję rytmu, <https://www.youtube.com/watch?v=4Dv0SQly5rE> [dostęp: 21.08.2019].
 35. [Piosenka] Poczucie rytmu, <http://www.tekstowo.pl/piosenka,fineasz_i_ferb,poczucie_rytmu.html> [dostęp: 21.08. 2019].
 36. Projekt BCI – Hjoerring Public Library, <https://www.youtube.com/watch?v=04PG6n-LxNcQ> [dostęp: 13.08.2019].
 37. Robbins S.L., The Dismissal of Miss Ruth Brown: Civil Rights, Censorship, and the American Library, University of Oklahoma Press 2001.
 38. Roszkowska D., Biblioteka „trzecim miejscem”?, „Warsztaty Bibliotekarskie” 2016, nr 2 (46), czasopismo elektroniczne, <http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-22015-46/biblioteka-trzecim-miejscem/> [dostęp: 13.08.2019].
 39. Seuss, dr (właśc. Theodor Seuss Geisel), Kto zje zielone jajka sadzone?, przekł. S. Barańczak, Poznań 2018.
 40. Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem. Rzeczywistość wirtualna jako przedmiot zainteresowania humanisty, Kraków 2002.
 41. Szybowska U., Lista przebojów bibliotekarskich hitów na YouTubie, czyli w poszukiwaniu ukrytych skarbów, „EBIB” 2010, nr 3, <http://www.ebib.info/2010/112/a.php?szybowska> [dostęp: 13.08.2019].
 42. Śniechowska-Karpińska A., Zgryźliwa, podobna do sępa, czyli: kto rządzi w bibliotece w Hogwarcie?, „EBIB” 2004, nr 4, <http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/sniechowska.php> [dostęp: 13.08.2019].
 43. Świątek R., Krwawy, bezlitosny macho, „Rzeczpospolita” 2011, nr 191.
 44. Take a seat, <http://www.youtube.com/watch?v=2Dgaz6NIUFk> [dostęp: 13.08.2019].
 45. The Insulting Librarian – Mitchell & Webb, <https://www.youtube.com/watch?v=rqTE-ig7NhY> [dostęp: 20.08.2019].
 46. Winiarska M., E-film jako najnowszy sposób percepcji sztuki filmowej, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. nauk. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010.
 47. Wojtczak J., Nowe pokolenie bibliotekarzy – oczekiwania a możliwości, [w:] Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece, red. H. Brzezińska-Stec i J. Kudrawiec, Białystok 2009.
 48. Zajdel J., Hipertekstualna struktura polskich internetowych serwisów filmowych, [w:] Internet, społeczeństwo informacyjne, kultura, red. nauk. A. Kiepas, M.S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk, Tychy 2006.
 49. Zygmunt M., Mysz uzbrojona w mysz, czyli o stereotypie bibliotekarki w społeczeństwie informacyjnym, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2002, nr 1.
 50. Żmigrodzki Z., Patologia biblioteczna, Katowice 1996.